Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA I DUNAV. DUNAVSKA POLITIKA JUGOSLOVENSKE KRALJEVINE 1918-1944.

Sažetak

Prikaz knjige: Milan Gulić, Kraljevina Jugoslavija i Dunav. Dunavska politika jugoslovenske kraljevine 1918-1944, Beograd, Institut za savreme­nu istoriju, 2014, 277 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК (497.1)”1918/1944”(049.3) 364­-369
ç