Изабери језик:
Тема броја

КОСОВСКO ПРЕДАЊЕ И МИТ КАО ИЗВОР СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА

КОСОВСКИ МИТ: ИЗМЕЂУ АПОТЕОЗЕ И РЕДУКТИВНИХ ТУМАЧЕЊА

Сажетак

Предмет анализе у овом раду је косовско предање, схваћено као културолошки мит. Такав приступ омогућава целовитије сагледавање косовског мита, како у смислу разноврсности његових слојева тако и у смислу комплексности његовог значењског залеђа. У светлу оваквих увида, усложњава се и поглед на функције које је косовски мит добијао током његове вишевековне рецепције, па тиме постаје јасније зашто је његово свођење на политичку димензију научно неприхватљиво. Иако се не може негирати чињеница да је, као и сваки национални мит уосталом, и косовски мит био инструментализован у циљу политичких манипулација, вредновање овог мита кроз поистовећивање са таквом врстом злоупотреба представља деградацију с предумишљајем. Стога је један од важних циљева овог рада управо раздвајање примарних функција косовског мита од оних потоњих, наметнутих политичким тренутком. Као вид објашњена и аргументације за оваква разграничења, у раду смо настојали да покажемо зашто је косовски мит погодан за политичке злоупотребе и како се оне остварују. Крајњи смисао свих поменутих опсервација представља сагледавање размера значаја косовског мита, као и његове савремене релевантности, што уједно представља и закључни део овог рада.

кључне речи:

Референце

  • Андерсон Бенедикт, Нација, замишљена заједница, Београд, Плато, 1998.
  • Бакић-Хајден Милица, „Косово: ванвремена метафора сред временског призивања“ ,Варијације на тему „Балкан“, 125-146, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, И.П. Београд, „Филип Вишњић“, 2006.
  • Базић Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска политичка мисао, 2012, бр. 4, 253-271, Београд, Институт за политичке студије, 2012.
  • Бошковић Сања, Косовски културолошки мит, Београд, Службени гласник, 2014.
  • Васиљевич Макушев Викентије, „Прилози к српској историји XIV и XV века“, Гласник СУД 32, 1871.
  • Гавриловић Жарко, Косовски завет српског народа, Београд, Жарко Гавриловић (СЗР Ташкопи), 1989.
  • Дворниковић, Владимир, Карактерологија Југословена, Београд, Просвета. Ниш, Просвета, 1990.
  • Ђурић, Милош, Видовданска етика, Загреб, Издање српског академског друштва Његош, Ниш, Просвета, 1988.
  • Ђерић Гордана, Пр(а)во лице множине, Београд, Институт за филозофију и друштвену теорију, 2005.
  • Јакшић Дејан, „О именима старих српских летописа“, стр. 229, цит. Josef Vašica, Josef Vajs, Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze, Praha 1957.
  • Кнежевић Милош, Отмица Косова, Београд, Институт за политичке студије, 2006.
  • Миљковић Матић Јелена, „Трагична судбина косовског мита или преиспитивање српског националног идентитета“, Политичка ревија 2006, бр. 3, стр.569-577 Београд, Институт за политичке студије, 2006.
  • Mock S. Symbol of Defeat in the Construction of National Identity, New York, Cambridge University Press, 2012.
  • Николић Маја, Византијски писци о Србији (1402-1439), Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Посебна издања, књ. 40, Београд, 2010.
  • Пешић Милена “Коме треба косовски мит?”, Култура.Политика.Разумевање (култура, нација, држава-проблеми идентитета у контексту савремене политике), зборник радова VI међународне конференције (Београд 17-19. мај 2018.год) стр. 220-226, Белгород: НИУ “БелГУ”; Москва: Социально-теологического факультета им. Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова); Београд, Институт за политичке студије, 2018.
  • Павловић Миодраг, Огледи о народној и старој српској поезији, Просвета, Београд, 2000.
  • Поповић Миодраг, Видовдан и часни крст, Београд, Библиотека ХХ век, 2007.
  • Селимовић, Салих, „Тада у ‘земљи Вука Бранковића’ није било ни једног насеља у којем су били већина“, интернет http://fakti.org/srpski-duh/istorija-ne-tumbaj/turski-popis-iz-1455-siptara-na-kim-bilo-u-samo-46-kuca-razbacanih-u-23-naselja (25.10.2018)
  • Стефановић Караџић Вук, Српске народне пјесме I (предговор), Београд, Просвета, 1988.
  • Стојановић Љубомир, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци, 1927.
  • Суботић Драган, „Косовски мит и етика у делу владике Николаја Велимировића“, Косовски бој 1389-1999. године, 343-360, Рача, Центар за митолошке студије Рача, 2002.
  • Тутњевић Станиша, Српски културни наратив: Нацрт за садржај српског културног обрасца у светлу косовског наслеђа, Београд, Свет књиге, 2016.
  • Чоловић Иван, Смрт на Косову пољу, Београд, Библиотека ХХ век, 2016.
  • Правда, „Правда у родном месту Милоша Обилића: Србијо, овај манастир је задужбина твог најхрабријег витеза“, http://www.pravda.rs/lat/2016/08/04/pravda-u-rodnom-mestu-milosa-obilica-srbijo-ovaj-manastir-je-zaduzbina-tvog-najhrabrijeg-viteza-videofoto/
  • Поповић Томислав Ж., „Каона – спомен Обилићу“, Новости, 10. 03. 2007, http://www.novosti.rs/додатни_садржај.524.html:278314-Kaona—spomen-Obilicu.
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 94(497.115)"1389":316.75(=163.41) 25-44