Izaberi jezik:
Tema broja

BALKAN I EVROPA

KOSOVO I ZAPADNI BALKAN – PITANJE REGIONALNE STABILNOSTI I EVROPSKE BEZBEDNOSTI

Sažetak

Cilj ovog članka jeste da analizira položaj Kosova u kontekstu pitanja regionalne stabilnosti i evropske bezbednosti. Nakon jednostrano proglašene nezavisnosti južne srpske pokrajine neizvestan je opstanak hrišćanske manjine i kulturne baštine koja se nalazi na toj teritoriji. Autor članka koristi istorijski metod zajedno sa komparativnim metodom kako bi ukazao na evolutivni razvoj kosovskog problema sa stanovišta položaja hrišćanske manjine. Praveći paralelu između proterivanja hrišćanskog stanovništva sa teritorije Turske početkom 20. veka i progona hrišćana sa Kosova početkom 21. veka, autor ukazuje na sličnosti i razlike između ta dva slučaja. Pored toga, on podvlači da je neophodno obezbediti bolje uslove za srpsku manjinu na Kosovu.

Ključne reči:

Reference

  1. Kunz, А., ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité tous azimuts”, Horizons et débats, n°18, 5 mai 2008, Zurich, http: //www.horizonset-debats.ch/index.php?id=916
  2. Bruneteau, Bernard, Le siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de l’Arménie au Rwanda, Armand Colin, 2004.
  3. Huntington, S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Foreign Affairs, 1993; Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs, Novembar-Decembar 1996.
  4. Duijzings, G. Religija i identitet na Kosovu, Beograd, 2005.
  5. Inan, Ceren La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927, 2007. (http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20DER.OKAPFIN.pdf).
  6. Atman, Sabri “La Turquie doit reconnaître le génocide assyro-chaldéen de 1915”, http://www.imprescriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2011 УДК 327(497.115)(497-15) 23-57
ç