Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI

KOSOVO I METOHIJA – PETI ČIN DRAME (II)

Sažetak

Osnovni stav autora, zasnovan na podrobnom istraživanju je da bi nezavisnost Kosova bila u direktnoj suprotnosti sa Rezolucijom 1244, SB UN i načelima međunarodnog prava. Politički bi to bio opasan presedan za secesionističke aspiracije mnogobrojnih etničkih grupacija širom sveta i otuda pretnja miru i stabilnosti u mnogim delovima sveta. Nasuprot neutemeljenim stavovima proalbanskih lobista, autori predložu različita alternativna rešenja za kosovski problem, koja bi bila između prethodnog statusa ove srpske pokrajine i njene nezavisnosti.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2006 УДК: 32(497.115) 95-110
ç