Izaberi jezik:
Tema broja

MENADžMENT, KOMUNIKACIJE I POLITIČKI MARKETING

KORIŠĆENJE MEDIJA U SRBIJI – osnovni trendovi

Sažetak

Između ostalog, savremeni svet karakteriše nagli razvoj i dominacija masovnih medija. Uticaj masovnih medija je veliki na društvo u celini, na kreiranje i oblikovanje javnog mnjenja, kao i na svakog pojedinca. U ovom radu pokušaćemo da utvrdimo trendove konzumacije najvažnijih medija u Srbiji, i da ih uporedimo sa trendovima u drugim zemljama. Koristićemo istraživanja medija koja su sprovedena u dužem vremenskom periodu u Agenciji Strategic Marketing i AGB. U poređenju sa svetskim trendovima, prosečni medijski konzument u Srbiji manje čita dnevnu štampu i magazine, duže gleda TV, ređe koristi Internet. Ra­dio ima dominaciju nad televizijom u prepodnevnim časovima, dok je dominacija televizije neprikosnovena u popodnevnom i večernjem periodu. Korišćenje interneta raste iz godine u godinu. Trendovi koji postoje u svetu, prisutni su i u Srbiji. Za njihovu implementaciju posebno je zainteresovana mlađa generacija, koja ne zaostaje za novim svetskim tokovima.

Ključne reči:

Reference

  1. Fischoff, S (2005): Media psychology: A Personal Essay in Definition and Purview, Journal of Media Psychology, Volume 10, No. 1
  2. Fischoff, S. (2004): Media crisis Coverage: To Serve or to Scare, Journal of Media Psychology, Volume 9, No. 1
  3. Huh, S. (2008): Perception of and addiction to Online Games as a Func­tion of Personality Traits, Journal of Media Psychology, Volume 13, N. 2
  4. Mendez, J. (2007): Message Distortion: The Effects of Media Content, Perceptions of Media Bias, and Partisan Predispositions on Candidate Evaluations, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 2
  5. Murphy, S. (2007): A Social Meaning Framework for Research on Par­ticipation in Social Online Games, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 3
  6. Pierce, T. (2006): Talking to strangers on MySpace: Teens Use of Internet Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 11, No. 3
  7. Pierce, T. (2007): X-Posed on MySpace: A content Analysis of “MySpace” Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 1
  8. Sjoberg, L. (2007): Action Sampling of the Television Viewing: A Favor­ite Waste of Time, Journal of Media Psychology, Volume 12, No 2.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 316.774(497.11) 225-236
ç