Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНВЕРГЕНЦИЈА МЕДИЈА У ПОСТИНФОРМАЦИЈСКОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Рад се бави конвергенцијом медија и последицама које она има на целокупан савремени комуникациони процес, са посебним акцентом на промене које се дешавају на страни произвођача медијских садржаја у технолошком и економском сегменту, а на страни конзумента у културолошком и органском смислу. Мултимедијалне редакције којима клик диктира правац деловања и модел производње дате су као парадигма конвергенције медијских производних простора и медијских радника. Највеће светске медијске компаније које обједињују пословање у готово свим сферама забаве, културе, уметности и информисања указују на који начин и конвергенција власништва може донети бројне бенефите развоју постинформацијског друштва, али упозорава и на бројне замке које могу бити фаталне. Анализирајући нову економију креатора, технике мултимедијалног стварања и време “припитомљавања” које је потребно за потпуно утапање конвергованих медија у савремено друштво, аутори закључују да конвергенција он-лајн медија још није ушла у своју завршну фазу.

кључне речи:

Референце

  1. Deuze, Mark, “The Web and its Journalismus: Considering the Consequences of Different Types of Newsmedia On-line”, New Media & Society, Лондон, бр. 5 (2), 2003.
  2. Јевтовић, Зоран, Петровић, Радивоје, „Штампа на раскршћу“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр. 132, 2011.
  3. Jenkins, Henry, Convergence? I Dиverge, Internet http://www.technologyreview.com/business/12434/, 19.12.2014.
  4. Кљајић, Веселин, „Доминација ПР-а над новинарским садржајима у српским штампаним медијима – узроци и последице“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2013, бр. 139.
  5. Манович, Лев: Метамедиј, избор текстова, Центар за савремену уметност, Београд, 2001.
  6. Pavlik, John, „A sea-change in journalism: Convergence, Journalists, their Audiences and Sources“, Convergence, SAGE, бр, 10, 2004.
  7. Reinsch, Lamar N., Turner, Jeanine Warisse, Tinsley, Catherine H., Multicommunicating: A Practice Whose Time Has Come?, Academy of Management Review, 2008, бр. 33-2.
  8. Rogers, Everett M., Diffusion of innovations, The free press, USA, 1995 (4).
  9. Saffo, Paul, Get ready for a new economic era, MCKinsley&Company, 2009, Internet http://whatmatters.mckinseydigital.com/internet/get-ready-for-a-new-economic-era, 19.1.2015.
  10. Saffo, Paul, „Paul Saffo and 30 year rule“, Design World, бр. 24, 1992.
  11. Фидлер, Роџер: Mediamorphosis, Клио, Beograd, 2004.
  12. Farhi, Paul, Go Big or Go Under, AJR, децембар/јануар 2010.
  13. Hermans, Liesbeth, Vergeer, Maurice, d’Haenens, Leen, “Internet in the Daily Life of Journalиsts: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions”, Journal of Computer-Mediated Communication,бр. 15 (1), 2009.
  14. Currah, Andrew, What’s happening to our news: An investigatиon into the likely impact of the digиtal revolution on the economics of news publishиng in the UK, Oxford, Oxiniprint, 2009.
  15. Штамбук, Владимир, Кибернетика, информатика, Интернет, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 1998.
  16. Quinn, Stephen, Vincent, Filak: Convergent journalism: an introduction, Elsevier, UK, 2005.
  17. Yaros, Ronald A., Mastering Multimedia, AJR, август/септембар 2009.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 316.774“20“ 257-272