Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНСТРУКЦИЈА И ДЕКОНСТРУКЦИЈА ИДЕНТИТЕТА И МЕЂУНАРОДНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сажетак

У раду ће бити разматрани историјски токови конструкције националних идентитета у временима њиховог интензивног настанка и консолидације као фактора интеграције модерне националне државе. Такође биће разматран и актуелни контекст и процеси  разградње  српског националног идентитета као ултимативног услова за евроинтеграције Србије. У раду ће се такође анализирати и двоструки стандарди међународне заједнице у подршци изградње синтетичких нација на простору бивше Југославије.

кључне речи:

Референце

  1. Гускова Ј. (2010), „Савремени геополитички положај Србије, као резултат активности спољног фактора у условима глобализације“, у зборнику Србија у савременом геостратешком окружењу, Медија центар Одбрана, Београд.
  2. Гросувр де А. (2014), Париз, Берлин, Москва – пут независности и мира, Фондација Достојанство, Н. Сад.
  3. Доддс К. (2009), Геополитика, Шахинпашић, Сарајево.
  4. Деспотовић Љ. (2014), Конструкција и деконструкција идентитета, Факултет за европске правно-политичке студије, Н. Сад.
  5. Деспотовић Љ. (2010), Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци.
  6. Деспотовић Љ. (2013), „Синтетичке нације као модел закаснеле идентитетске консолидације нација на простору бивше СФРЈ“, Српска политичка мисао, број 4, Институт за политичке студије, Београд.
  7. Ђурковић М. (2014), „Европске интеграције Србије између нормативизма и геополитике“, Култура полиса, посебно издање, Н. Сад.
  8. Купер Р. (2007), Распад нација, Ф. Вишњић, Београд.
  9. Петровић З. Пироћанац (2013), Вашингтерна и Срби, ИПС, Београд.
  10. Тијенс Ан-Мари (2009), „Нација као идентитетски оквир“, у зборнику Идентитети, Клио, Београд.
  11. Труд Ж. (2010), Етнички сукоби у Титовој Југославији 1960-1980., ИК Зорана Стојановића, Н. Сад.
  12. Труд Ж. и Алексис (2013), Разарање Балкана, Метелла, Београд.
  13. Милошевић З. (2010), Политичка модернизација, ИПС, Београд.
  14. Митровић Љ. (2008), Савремени Балкан у кључу геополитике, ИПС, Београд.
  15. Јевтовић З., Деспотовић Љ. (2010), „Геополитика и медији“, Култура Полиса, Н. Сад.
  16. Collon M. (1998), Poker Menteur les grandes puissances la Yugoslavi et les prochaines querres , Editions EPO et Michel Colon, Bruxelles.
  17. Степић М. (2014), „Српски парадокс: национална дезинтеграција као услов супранационалне интеграције“, у зборнику: (Дез)интеграција држава и идентитет, ИПС, Београд.
  18. Самарџић С. (2008), Градња и разградња државе, Ф. Вишњић, Београд.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 323.1(497.11):327.39(4-672EU) 149-161