Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

KONKURENTNOST SRPSKE PRIVREDE KAO PRETPOSTAVKA ULASKA U EVROPSKU UNIJU

Sažetak

Već nekoliko decenija u Srbiji se veoma ozbiljno razmišlja o ulasku u Evropsku uniju. I pored toga što se u poslednje vreme aktivno radi na ispunjavanju kriterijuma predviđenih za zemlje koje žele da postanu članice EU, trenutno se nalazimo na pola puta. Krajem prošle godine potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji još uvek nije ratifikovala većina članica EU, dok Srbija ovaj ugovor jednostrano primenjuje od 1. januara tekuće godine. Naredna stepenica je sticanje statusa zemlje-kandidata. Na tom dugačkom i zahtevnom putu naša zemlja se suočava sa brojnim i čini se teško premostivim preprekama, vezanim za definisanje konačnog statusa Kosova i saradnju sa Haškim tribunalom. Ekonomski razvoj Srbije, temeljen na prilivu stranog kapitala, ozbiljno usporava, otkrivajući brojne i krupne strukturne probleme, koji nisu na adekvatan način rešeni, sprovođenjem tranzicionih reformi u poslednjoj deceniji. Većina naših trenutnih teškoća (negativne stope rasta BDP-a, visok i konstantan deficit spoljno-trgovinske razmene, ogromna nezaposlenost, deficit državnog budžeta, visok i rastući spoljni dug…) u krajnjoj liniji su posledica izrazito niske konkurentnosti srpske privrede. U odgovoru na pitanje kako povećati konkurentnost srpske privrede, kao neophodne pretpostavke za efikasniji razvoj, odnosno ubrzanje evropskog puta Srbije, najpre ćemo oceniti tranzicione efekte dosadašnjeg razvoja i globalnu konkurentnost Srbije i nekih zemalja iz neposrednog okruženja. Zatim ćemo analizirati osnovne uzroke slabe globalne konkurentnosti Srbije, a u zaključnom delu razmotriti moguće mere za njeno radikalnije i brže poboljšanje.

Ključne reči:

Reference

  1. Б. Церовић, „Србија у транзицији и кризи”, (2009) Зборник Транзиција у Србији и глобална економска криза, НДЕ, АЕН, Економски факултет, Београд.
  2. Индустрија Србије 2008, (2009), Републички завод за развој, Београд.
  3. Конкурентност и структурне промене 2009, (2009), Ре­публички завод за развој, Београд.
  4. Љ. Савић, Транзиција српске привреде – криза развоја индустрије, (2008), ЦИД Економски факултет, Бео­град.
  5. Љ. Савић, Економика индустрије, (2010), ЦИД Економски факултет, Београд.
  6. С. Стаменковић, М. Ковачевић, В. Вучковић, И. Николић и М. Бушатлија, „Економска политика у 2010. години: ка новом моделу равнотеже”, Зборник Еко­номска политика Србије у 2010., НДЕ, АЕН, Економ­ски факултет, Београд.
  7. Статистички годишњак Србије , Републички за­вод за статистику, Београд.
  8. Transition Report 2009., EBRD
  9. The Global Competitiveness Report 2009-2010., World Economic Forum
  10. http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2010 УДК: 339.137.2(49711):339.923(4-672EU) 205-228
ç