Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKE TEME

KONKORDAT – MEĐUNARODNI UGOVOR ILI POLITIČKA AKCIJA

Sažetak

Tokom postojanja konkordata uvek se postavljalo pitate da li je reč o specifičnom međunarodnom ugo­voru i predmetu međunarodnog javnog prava ili političkoj akciji Vatikana i Rimokatoličke crkve prema suverenim državama a naročito prema pravoslavlju i slovenstvu.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Војновић, Лујо, Конкордат са Св. Столицом и наше национално питате, Загреб 1923.
  2. Жупан Алојзије, Католичка црква – историјат, врећење и њен задатак, Јубиларни зборник живота и рада Срба, Хрвата и Словенаца 1918-1928, II део, Београд, 1929.
  3. Драгићевић, Ристо, Уговор Свете Столице с Књажевином Црном Гором 1886. године, “Записи”, год. XIII, књ. XXIV, Цетиње, 1940.
  4. Збирка Конкордата, Београд 1934, стр. 67.
  5. Епископ Платон, И опет о конкордату, Сремски Карловци, 1937.
  6. Илешић, Фрањо, Конкордат измедју Пољске и Ватикана, Нови жи­вот, Београд, 1925.
  7. Илић, Михаило, Пред конкордатом, Београд 1937, стр. 6.
  8. Јовановић, М. Јован, Србија и Ватикан 1878-1912, Гласник Српске православне Патријаршије, С. Карловци, 1937.
  9. Конкордат и критика конкордата, Београд, 1937.
  10. Лановић, Михаило, Конкордат Југославије с Ватиканом, Београд 1925.
  11. Ловрић, Едо, Вриједности Конкордата у Хрватској и Славонији прије и након слома Аустро-Угарске, Загреб, 1921.
  12. Милошевић, Срета, Један проблем о основи компетенције и односу државе и цркве у вези са конкордатом, Лесковац, 1937.
  13. Миљуш, Бранко, Споразум 1939. године, Виндзор, 1957.
  14. Петровић, Марко, Предговори о конкордату Краљевине СХС и Свете Столице, „Српске органске студије“, год. I бр. 2/1999.
  15. Примедбе и приговори на пројекат конкордата између наше државе и Ватиканапарафираног 25.7.1935. год. Београд, 1936.
  16. Пројекат Југословенског конкордата и важећи конкордати, Бео­град, 1937.
  17. Руварац Д., Аустријски Конкордат и Хрвати, Сремски Карловци, 1902.
PERIODIKA Politička revija 1/2014 УДК: 272-74:321.011(497.1) 227-246
ç