Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2021

КОНДИЛИС И ПРИСТУП ЈЕДНОГ НОВОГ РЕАЛИЗМА У ПОЛИТИЧКОЈ НАУЦИ

Сажетак

Политички списи Панајотиса Кондилиса, у ужем смислу, се не смеју посматрати изоловано од временских околности у којима су настали. У краткој фази након распада комунизма и пред изневереним очекивањем у вези са обећањима западног система, деловало је замисливо да ће нови реализам у политичком мишљењу придобити пажњу. Кондилис је без сумње био најважнији представник те тенденције. Додуше, аргументација коју је развио показује сличност, којој се ретко указивала пажња, са оном других теоретичара – овде Карл Ото Хондриха и Ролф Петер Зиферлеа – који су делили схватање да мора бити речи не само о томе да се развије нова феноменологија политичког, него и да се задобију критеријуми за одрживу позицију у „планетарном“ добу.

кључне речи:

Референце

  • Furth, Peter. 2007. „Aufklärer ohne Mission. Über die Position von Panajotis Kondylis“, in Horst, Falk (Hrsg.): Aufklärer ohne Mission. Berlin: Akademie, S. 53-76.
  • Hondrich, Karl Otto. 1992. Lehrmeister Krieg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
  • Hondrich, Karl Otto. 2006a. „Einwanderung ist Zumutung“, in: Die Welt vom 6. Mai 2006.
  • Hondrich, Karl Otto. 2006b. „Geteilte Gefühle“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Juli 2006.
  • Kondylis, Panajotis. 1986a. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
  • Kondylis, Panajotis. 1986b. Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Stuttgart: Klett-Cotta.
  • Kondylis, Panajotis. 1991. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne. Berlin: VCH – Acta Humaniora.
  • Kondylis, Panajotis. 1992a. Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg. Berlin: Akademie.
  • Kondylis, Panajotis 1992b. (Hrsg.): Der Philosoph und die Macht. Eine Anthologie. Hamburg: Junius.
  • Kondylis, Panajotis. 1992c. Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg. Berlin: Akademie.
  • Kondylis, Panajotis. 1994. „What’s right? – Das Planetarische denken. Die Rechte, die Linke und Deutschland“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. April 1994.
  • Kondylis, Panajotis. 2001. Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung. Heidelberg: Manutius.
  • Kondylis, Panajotis. 2006. Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
  • Koselleck, Reinhart. 2007. „Kondylis Beiträge zu den ʼgeschichtlichen Grundbegriffenʼ“, in Horst, Falk (Hrsg.): Aufklärer ohne Mission. Berlin: Akademie, S. 1-14.
  • Maschke, Günter. 2007. „Ein Problem, das nie zu lösen ist – Vorrede“, in Kondylis, Panajotis: Machiavelli. Berlin: Akademie, S. VII-XX.
  • Ritter, Henning. 1998. „Die Enge des Planetarischen. Zum Tod des Philosophen Panajotis Kondylis“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. Juli 1998.
  • Sieferle, Rolf Peter. (2017). Epochenwechsel. Die Deutschen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Werkausgabe, Bd 1, Berlin: Landt.
  • Weißmann, Karlheinz. 2019. „Die Perspektive des Ketzers“, in Sieferle, Rolf Peter: Die Konservative Revolution. Fünf Skizzen, Werke, Bd 3. Berlin: Landt, S. 359-378.
Српска политичка мисао - посебно издање 2021 Посебно издање 2021 УДК 1(091) Kondylis P.:321.01 59-68