Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

КОНЦЕПТУАЛНА РЕКОНФИГУРАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА: МОЋ КОНТРОЛЕ versus МОЋ ОТПОРА

Сажетак

Рад се бави напетошћу између концепта социјалног рада схваћеног као социјална кура и надзор, те социјалног рада схваћеног као социјална трансформација и резистенција. У складу са тим рад анализира антиопресивне принципе преко модернистичке и постмодернистичке парадигме социјалног рада. Интенција је да реконфигурисање социјалног сервиса у скалду са освешћивањем вредносних позиција социјалног радника, клијенатска интерпретација властите позиције, оснаживање или јачање статуса корисничких захтева и компатибилна антиопресивна и анти-дискриминаторна пракса манифестују професионалне императиве у покушају афирмисања ефиксанијег и ефектнијег стандардизовања деловања у сфери социјалног рада.

кључне речи:

Референце

  1. Allan, J., „Theorising critical social work.“ у Allan, J., Pease, B. и Briskman, L. (ур.) Critical Social Work: An Introduction to Theories and Practices. Allen & Unwin, Crows Nest, 2003, стр. 32-52.
  2. Carter, J. (ур.) Postmodernity and the Fragmentation of Welfare. Routladge, London, 1998.
  3. Clifford, D. и Burke, B. „Developing Anti-oppressive Ethics in the New Curriculum.“ Social Work Education, 24(6), 2005, стр. 677–692.
  4. Craig, G. и Mayo, M. Community Empowerment: A Reader in Participation and Development. Zed Books, London, 1995.
  5. Dalrymple, J. и Burke, B. Anti-oppressive practice: Social Care and the Law. Open University Press, Buckingham, 1995.
  6. Denzin, N. „Postmodern social theory.“ Sociological Theory, 4(2),1986, стр. 194-204.
  7. Dominelli, L. Anti-Oppressive Social Work Theory and Practice. Palgrave Macmillan, New York, 2002.
  8. Fook, J. Social Work: Critical Theory and Practice. Sage Publications, London, 2002.
  9. Fook, J. и Gardner, F. Practising Critical Reflection: A Resource Handbook. Open University Press, Maidenhead, 2007.
  10. Gibbins, J. R. „Postmodernism, poststructuralism and social policy.“ у Carter, J. (ур.) Postmodernity and the Fragmentation of Welfare. Routladge, London, 1998, стр. 31-49.
  11. Hicks, S. R. C. Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault. Scholargy Publishing, Tempe, 2004.
  12. Lee, J. A. B. The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building the Beloved Community. Columbia University Press, New York, 2001.
  13. O’Brien, M. и Penna, S. „Oppositional postmodern theory and welfare analysis: anti-oppressive practice in a postmodern frame.” у Carter, J. (ур.) Postmodernity and the Fragmentation of Welfare. Routladge, London, 1998, стр. 49-67.
  14. Parrott, L. Values and Ethics in Social Work Practice. Learning Matters, Exeter, 2010.
  15. Parton, N. „Risk, Advanced Liberalism and Child Welfare: The Need to Rediscover Uncertainty and Ambiguity.“ British Journal of Social Work, 28(1), стр. 5–27.
  16. Payne, M., Adams, R. и Dominelli, L. „On Being Critical in Social Work.“ у Adams, R., Dominelli, L. и Payne, M. (ур.) Critical Practice in Social Work. Palgrave, New York, 2002, стр. 1-13.
  17. Strinati, D. An Introduction to Theories of Popular Culture. Routledge, London, 2004,
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 364-1 135-150