Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОАЗИЈА

КОНЦЕПТ БИМУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА ЗАСНОВАН НА ПРАКСИ ШАНГАЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ

Сажетак

Истраживања мултилатералне дипломатије не посвећују довољну пажњу разумевању и објашњавању праксе узајамних званичних односа сарадње институционализованих дипломатских облика. Не постоји чак ни покушај да се такви односи теоријски одреде и дефинишу. Стога, предмет овог експлораторног истраживања јесу двострани мултилатерални односи које је Шангајска организација за сарадњу (ШОС) остварила и споразумно уредила са другим мултилатералним дипломатским структурама. Оно што односе двостране мултилатералне сарадње ШОС чини релевантним за истраживање јесте чињеница да су они успостављени са две универзалне организације и пет регионалних и интеррегионалних дипломатских структура. Такве односе смо у овом раду назвали бимултилатералним односима. Циљ истраживања јесте да потврди да бимултилатерализам Шангајске организације за сарадњу карактерише постојање обрасца. Истраживачке методе и технике коришћене у сврху потврђивања основне хипотезе су анализа садржаја докумената и компаративна метода. Истраживањем се закључује да пракса двостране мултилатералне сарадње Шангајске организације за сарадњу представља типски облик бимултилатерализма те да правила која постоје у овом случају не важе за успостављање неког другог бимултилатералног партнерства. На основу свих научно добијених чињеница о изученој пракси бимултилатералних односа Шангајске организације за сарадњу, на крају рада израђена је и дефиниција концепта бимултилатерализма.

кључне речи:

Референце

  • Еремић Соња, Пракса бимултилатерализма Шангајске организације за сарадњу, мастер теза, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2018.
  • Привредна комора Србије, Европски закон – Основне вредности Европске уније, Интернет,http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaEkonomskeOdnoseSaInostranstvom.aspx?veza=3076, 15/09/2018
  • Стефановић-Штамбук Јелица, ,,Региони у ’старом’ и ’новом’ међународном регионализму: Успостављање новог ’нивоа анализе’ светске политике”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2009, стр. 103-134.
  • Behr Timo and Jokela Juha, Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda, Internet, http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok, 4/10/2018
  • Doidge Mathew, ”Inter-regionalism and Regional Actors: The EU-ASEAN Example”, in: The Eurasian Space: Far More Than Two Continents (еds.: Wim Stokhof, Paul van der Velde and Yeo Lay), IIAS, Leiden, 2004, pp. 39-57.
  • Hänggi Heiner,”Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives”, Paper prepared for the workshop Dollars, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas, Los Angeles, May 18, 2000, pp. 1-14.
  • Ruggie John Gerard, ”Multilateralism: the autonomy of an institution”, International organization, The MIT Press, Cambridge, No. 3/1992, pp. 561-598.
  • Smith Michael, The United States and the European Union: The politics ofbi-multilateral negotiations, Paper Presented at the Eight Biennial International Conference of the European Union Studies Association, Nashville, Tennessee, March 27-29, 2003.
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 327:341.232(5) 103-122