Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO, POLITIKA, EKONOMIJA

KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC I KRŠENЈE MEĐUNARODNOG PRAVA

Sažetak

Kao predmet rada u članku se obrađuje problematika međunarodnopravnog aspekta koncentracionog logora Jasenovac, najvećeg logora u okupiranoj Jugoslaviji. Cilj ovog rada je da se ustaški koncentracioni logor prikaže sa međunarodnopravnog aspekta, koji u literaturi nije dovoljno obrađen, kao i da se na ovaj način suprotstavi pokušajima poraženih nacističkih strana da se izvrši revizija Drugog svetskog rata, uključujući i minimiziranje statusa Jasenovca da nije bio logor smrti nego radni logor, kao i pokušaju drastičnog smanjenjenja broja žrtava. Nacistička Nemačka i fašistička Italija koje su izvršile agresiju na Jugoslaviju i istu okupirale, formirale su kvislinšku državu tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku. Na taj način su izvršile kršenje čitavog niza međunarodnih konvencija o ratnom pravu. Marionetska tzv. Nezavisna Država Hrvatska je donela čitav niz rasističkih i nacističkih zakona i uredaba na osnovu kojih se vršila fizička likvidacija Srba, Jevreja, Roma, antifašista i svih drugih koji nisu prihvatali ustašku vlast. U radu je primenjen istorijsko pravni metod, zatim komparativni metod kao i pozitivnopravni metod. Navedeni su najvažniji rasistički i nacistički zakoni i uredbe tzv. Nezavisne Države Hrvatske koji su se odnosili na genocid i ratne zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima. Takođe su obrađene tadašnje važaće međunarodnopravne konvencije koje su se odnosile na ratno pravo. Navedena masovna i svakodnevna fizička likvidacija se vršila u brojnim koncentracionim logorima, a najviše u logoru smrti Jasenovac. Obrađen je i stav Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, kao i Vatikana prema genocidu nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugim koji nisu bili po volji ustaškoj vlasti.

Ključne reči:

Reference

  1. Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942, (приредио: др Драго Његован), ИК Прометеј Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови Сад, Нови Сад, 2009, стр. 14-50.
  2. „Дискусија у Друштву Народа о санкцијама против тероризма и Марсељски злочин”, Полиција број 3-4, Београд, 1935, стр. 152-157.
  3. Други свјетски рат – 50. година касније, Том I. и II, (приредио: Владо Стругар), Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и умјетности, Подгорица, 1997.
  4. Качаки Јован, Краљеубиство у Марсељу, Завера, дезинформације, мистификације 1934-9. октобар-2004, Жагор, Београд,
  5. Костић М. Лазо, Хрватска зверства у Другом светском рату према изјавама Павелићевих савезника, Књижарница Обрадовић, Београд, 1990.
  6. Лопичић Н. Ђорђе, Немачки ратни злочини 1941-1945. пресуде Југословенских војних судова, Музеј жртава геноцида, Београд, 2009.
  7. Почетак окупације и стварање НДХ као и први месеци државно-правног” уређења, (приредио др Драго Његован), ИК Прометеј Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови Сад, 2013.
  8. Ристовић Милан, У потрази за уточиштем – Југословенски Јевреји у бекству од холокауста 1941-1945, Службени лист СРЈ Београд, Београд, 1998.
  9. Симић Сима, Ватикан против Југославије, Култура, Београд, 1990.
  10. Almuli Jaša, Jevreji i Srbi u Jasenovcu, Službeni glasnik Beograd, Beograd, 2009.
  11. Arons Mark, Loftus Džon, Pacovski kanali, Kako je Vatikan, krijumčareći naciste iz Evrope, izdao Sovjetima obaveštajce sa zapada, Glorariju, Arsvalea, Beograd, 1991.
  12. Bauer Yehuda, The Holocaust Perspective, Sheldon, London, 1978.
  13. Berger Egon, mjeseca u Jasenovcu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1966.
  14. Bulajić Milan, Jasenovac – uloga Vatikana u nacističkoj Hrvatskoj, Fond za istraživanje genocida, Pešić i sinovi, Beograd, 2007.
  15. Bulajić Milan, Jasenovac ustaški logori smrti: srpski mit?: hrvatski ustaški logori genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima, Muzej žrtava genocida, Beograd, 1999.
  16. Bulajić Milan, Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Politika Stepinac” razbijanje jugoslovenske države pokatoličavanja pravoslavnih Srba po cijenu genocida Civitas Dei-Anttemurale Christiantitatis, I-II, Politika, Beograd, 1992.
  17. Bulajić Milan, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine III, „Rad” Beograd, Beograd, 1989.
  18. Bulajić Milan, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, IV, „Rad” Beograd, Beograd, 1989.
  19. Colić Mladen, Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941, Delta-Pres,Beograd, 1973.
  20. Čolaković H. Drago, Jasenovac 21.VIII. 1941-31. 1942, Svjetlost, Sarajevo, 1948.
  21. Ćirković C. Simo, Marsejski krst kralja Aleksandra, Mandala, Beograd, 2014.
  22. Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Redigirali i izdali Joža Horvat i Zdenko Štambuk, Zaklada August Cesarec (reprint izdanja 1946), Zagreb, 2008.
  23. Green C. Leslie, Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester University Press, Manchester, 1993.
  24. Horstenau fon Glez, Između Hitlera i Pavelića (Memoari kontreverznog generala), Drugo izdanje, Beograd, Pravoslavna reč Novi Sad, More-Beograd, Novi Sad, 2013.
  25. Izvori međunarodnog humanitarnog prava, (priredili: prof dr Vesna Knežević-Predić, Saša Avram, Željko Ležaja) drugo, dopunjeno i prerađeno izdanje, Fakultet političkih nauka, Crveni krst Srbije, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Beograd, 2007, стр. 304-314.
  26. Jelić-Butić Fikreta, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Sveučilišna naklada Liber-Zagreb, Školska knjiga-Zagreb, drugo izdanje Zagreb, 1978.
  27. Kogon Eugen, Država SSa Sistem njemačkih koncentracionih logora, Globus, Zagreb, 1982.
  28. Kornvel Džon, Hitlerov papa, Beograd, Javno preduzeće Službeni list SRJ, Beograd, 2000.
  29. Krivokapić Boris, Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  30. Krizman Bogdan, Ante Pavelić i ustaše, drugo izdanje, Globus, Zagreb, 1983.
  31. Lemkin Raphael, Axis Role in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1944.
  32. Lengel-Krizman Narcisa, „Prilog proučavanja terora u tzv. NDH: Sudbina Roma 1941-1945, Časopis za suvremenu povijest broj 1,Zagreb, 1986, стр. 29-42.
  33. Lukić Dragoje, Bili smo samo deca, Jasenovačka grobnica 432 devojčice i dečaka, knj. I. i II, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2000.
  34. Lukić Dragoje, „Logori za decu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945”, Vojnoistorijski glasnik broj 1, Beograd, 1995, стр. 312-328.
  35. Međunarodne konvencije o ratnom pravu i o sigurnosti, (priredio: Boško Petković), Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, Zagreb, 1979, стр. 329-336.
  36. Miliša Đorđe, U mučilištu paklu Jasenovac, „Politika”, Stručna knjiga, Beograd, 1991 (reprint izdanja − Zagreb, 1945).
  37. Milovanović B. Nikola, Od Marseljskog atentata do Trojnog pakta, Epoha, Zagreb, 1963.
  38. Mirković Jovan, Objavljeni izvori i literatura o Jasenovačkim logorima, GarfoMark Laktaši, Besjeda Banja Luka, Muzej žrtava genocida Beograd. Banja Luka-Beograd, 2000.
  39. Nezavisna Država Hrvatska, Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t.d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. knjiga I (svezak 1-10) (priredio: Adam Mataić: Tisak i naklada knjižare St. Kugli, ), Zagreb, 1941.
  40. Nikola Nikolić, Jasenovački logor, Nakladni zavod, Zagreb, 1948.
  41. Nojbaher Herman, Specijalni zadatak Balkan, Službeni list SCG Beograd, Beograd, 2004.
  42. Novak Viktor, Magnum crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Nova knjiga, Beograd, 1989.
  43. Paris Edmond, Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945: A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres, The American Institute for Balkan Affairs, Chicago, 1962.
  44. Perazić Gavro, Međunarodnopravna zabrana sredstava za masovno uništavanje u ratu, Naučna knjiga, Beograd, 1968.
  45. Perazić Gavro, Međunarodno ratno pravo (drugo dopunjeno izdanje), Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1986.
  46. Peršen Mirko, Ustaški logori, Globus, Zagreb, 1990.
  47. Riffer Milko, Grad mrtvih Jasenovac 1943, Zagreb, 1946.
  48. Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, (priredio: Dušan Sindik), Savez Jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, 1972.
  49. Suđenje Lisaku, Stepincu, Šaliću i družini, ustaško-križarskim zločincima i njihovim pomagačima, (priredio: Milan Stanić), Zagreb, 1946.
  50. Trifkovic Srdja, Ustaša Croatian Fascizam and European Politics, 1929-1945, Second Edition, The Lord Byron, Foundation for Balkan Studies, Chicago-Ottawa-London, 2011.
  51. Trivunčić Radovan, Jasenovac i jasenovački logori, drugo prošireno i dopunjeno izdanje, Jasenovac Spomen područje, Jasenovac, 1974.
  52. Volkov K. Vladimir, Ubistvo kralja Aleksandra Hitlerova zavera, Nova knjiga, Beograd 1983.
  53. Zločini fašističkih okupatora i njihovih saradnika protiv Jevreja u Jugoslaviji (priredio: Danko R.Vasović), Savez Jevrejskih opština Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Beograd, 2005, стр. 15-97.
  54. Zločini u logoru Jasenovac, Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Ringer Axel Springer doo, Beograd, 2016, стр.5-45.
  55. Žegarac Vujo Vukašin, Dnevnik o Jasenovcu, izdanje autora, Beograd, 1987.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2017 УДК 341.322.5(497.13)“1941/1945“ 229-253
ç