Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KOMPARATIVNA ANALIZA PROTIVTERORISTIČKIH STRATEŠKIH PRISTUPA SAD I EU TOKOM PRVE DECENIJE „GLOBALNOG RATA PROTIV TERORIZMA“

Sažetak

U tekstu se analiziraju i porede načini na koje su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Evropska unija (EU) u prvih deset godina „rata protiv terorizma“ tretirale isti u strateškim dokumentima – svojim bezbednosnim i antiterorističkim strategijama – koje predstavljaju osnovne okvire njihove borbe protiv tog najvećeg bezbednosnog izazova i najozbiljnije savremene globalne pretnje, a usvojene su nakon terorističkih napada na SAD 2001. godine. Utvrđuje se u čemu se njihovi strateški pristupi razlikuju, a kvalitativnom i komparativnom analizom sadržaja dokumenata te njihove primene u praksi ukazuje se na bezbednosne posledice različitih koncepcija protivterorističke borbe. Dakle, cilj istraživanja je: da se utvrdi kakva je priroda odgovora na terorizam i koje su to i kakve bezbednosne posledice različitih protivterorističkih strateških vizija i preduzetih mera na početku novog milenijuma.

Ključne reči:

Reference

  1. Продан Тонћи, „Компаративна анализа протутерористичких стратегија Сједињених Америчких Држава и Европске уније“, Полемос, Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1(2), 2014, стр. 49-69.
  2. Рељановић Марио, „Евроатлантски односи и борба против тероризма“, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2005, Интернет, http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/610/Evroatlantski-odnosi-i–borba-protiv-terorizma.shtml, 10/10/2015.
  3. Carfano J. James, Bucci Steve, Zuckerman Jessica, “50 Terror Plots Foiled Since 9/11: The Homegrown Threat and the Long War on Terror”, Backgrounder, The Heritage Foundation, Washington, 2012, vol. 2682, стр. 1-23.
  4. Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, 2002/584/JHA, Official Journal of the European Union, L 190, 18.07.2002, стр. 1-20.
  5. European Council, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Brussels, 2003, Internet, https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world, 16/11/2017.
  6. European Council, EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Brussels, 2003, Internet, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015708%202003%20INIT, 03/15/2013.
  7. European Council, The European Union Counter-Terrorism Strategy, Brussels, 2005, Internet, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204, 15/03/2013.
  8. European Council, Internal Security Strategy for the European Union, Brussels, 2010, Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0050, 16/11/2017.
  9. Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Database, Internet, https://www.start.umd.edu/gtd/, 23/07/2015.
  10. Institute for Economics & Peace, 2012 Global terrorism Index, New York, 2013.
  11. Kagan Robert, „Power and Weakness“, Policy Review, Internet, http://users.clas.ufl.edu/zselden/course%20readings/rkagan.pdf, 23/03/2015.
  12. Rice Condoleezze, “Campaign 2000: Promoting the National Interest”, Foreign Affairs, Internet, https://www.foreignaffairs.com/articles/2000-01-01/campaign-2000-promoting-national-interest, 13/03/2016.
  13. Rifkin Jeremy, The European Dream, Jeremy P. Tarcher Inc., New York, 2004.
  14. The White House, National Security Strategy of the United States of America, Washington, September 2002, Internet, https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf, 16/11/2017.
  15. The White House, National Security Strategy of the United States of America, Washington, September 2006, Internet, https://www.comw.org/qdr/fulltext/nss2006.pdf, 07/12/2015.
  16. The White House, National Security Strategy, Washington, May 2010, Internet, http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf, 16/11/2017.
  17. Тhe White House, President Bush Releases National Strategy for Combating Terrorism, 2003, Internet, https://fas.org/irp/news/2003/02/wh021403c.html, 23/03/2011.
  18. The White House, National Strategy for Combating Terrorism, Washington, February 2003, Internet, https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf, 20/07/2012.
  19. The White House, National Strategy for Combating Terrorism, Washington, September 2006, Internet, http://www.fas.org/irp/threat/nsct2006.pdf, 20/07/2012.
  20. The White House, National Strategy for Counterterrorism, Washington, 2011, Internet, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf, 20/07/2012.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 355.02(73)(4-672EU)“2001/2010“:327.88 279-298
ç