Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKE PARTIJE I POLITIČKI SISTEM

KLJUČNI FAKTORI KOJI UTIČU NA RAZVOJ POLITIČKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Na osnovu iskustava iz novije prošlosti, posebno od 2000. godine, može se zaključiti da je uticaj stranog faktora na centralnom Balkanu bio veoma izražen i uvek je bio povezan sa geopolitičkim, ekonomskim, vojnim i drugim interesima koji su kroz različite forme i oblike vršili permanentni uticaj na stabilnost političkog sistema Republike Srbije i većine zemalja u njenom bližem okruženju. Međutim, na dalji razvoj političkog sistema Republike Srbije konstantno utiču interakcije činilaca političke vlasti i naroda unutar same države, što se definiše zajedničkim imeniteljem „unutrašnja politika”. Međutim, na istu tu unutrašnju politiku utiču spoljašnji faktori, prvenstveno iz zemalja regiona. Ovi spoljni faktori refleksivno usmeravaju svoja interna političko-sociološka dešavanja na tok života i odvijanja sveukupnih društvenih procesa u Republici Srbiji. Efekte tih dešavanja osećamo intenzitetom kojim deskriptivna svest ne može da perceptuje. Stepen demokratskog razvoja države, izgradnja i jačanje političke kulture nacije esencijalna su osnova daljeg progresivnog kretanja političke realnosti savremenog društva u Republici Srbiji, što direktno implicira oslikavanje fluentnih parametara uzlazne fizionomije političkog života i državnog uređenja Republike Srbije, što je svakako imperativ današnjice, od nacionalnog interesa. Međunarodni odnosi u regionu su stabilna i značajna kordinata za ekonomsku, bezbednosnu, socijalnu i kulturnu stabilnost, jer od međunarodnih komplementarnih kordinata uslovljen je dalji razvoj političkog sistema Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

  • Баста Флајнер Лидија, Политика у границама права, ЈП Службени гласник, Београд, 2012.
  • Васовић Вучина, Павловић Вукашин, Посткомунизам и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке – Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2002.
  • Голубовић Загорка, Глас у јавности како постати грађанин, МостАрт, Земун, 2016.
  • Диркем Емил, Друштво је човеку бог, Институт за социолошка истраживања – Филозофски факултет Београд, 2007.
  • Ђукић Весна, Држава и култура, Институт за позориште, филм, радио и телевизију – Факултет драмских уметности, Београд, 2010.
  • Киш Јанош, Савремена политичка филозофија, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1998.
  • Првуловић Владимир, Савремени политички системи, Мегатренд универзитет, Београд, 2012.
  • Станчетић Веран, Реформа управљања у савременој држави – Развојни и демократски потенцијали децентрализоване државе, ЈП Службени гласник, Београд, 2012.
  • Стојиљковић Зоран, Политичка социологија савременог друштва, Завод за уџбенике Београд, Београд, 2014.
  • Dahl Robert A., On Democracy, New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
  • Krivokapić Nataša, „Principi demokratije kao stubovi savremenog demokratskog društva”, Sociološka luča, Filozofski fakultet Nikšić, Studijski program za sociologiju, Društvo sociologa Crne Gore, 8(2), 2014, стр. 25‒37.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2019 3/2019 УДК 321.01(497.11) 217-232
ç