Tema broja

Socijalna politika

KARAKTERISTIKE VRŠNJAČKIH KONFLIKATA NA OSNOVNOŠKOLSKOM UZRASTU

Sažetak

Čovek je društveno biće i svakodnevno je izložen mnogobrojnim interakcijama sa svojom okolinom, a samim tim i mogućnošću za nastanak konflikata. Zbog toga je kontinuirano razvijanje veština komunikacije veoma značajno. Od uspešnosti u komunikaciji i rešavanju interpersonalnih konflikata, kojima smo učestalo izloženi, umnogome zavisi i naš uspeh u svakom kontekstu u kojem se nađemo, zbog čega je posebno značajno posvetiti pažnju ovoj temi u vaspitavanju dece. Cilj istraživanja je opis vršnjačkih konflikata na osnovnoškolskom uzrastu preko skupa relevantnih karakteristika: učestalost  javljanja, trajanje, sadržaj, iniciranje, afektivni ton tokom i nakon konflikta, važnost predmeta sukoba, važnost druge osobe u sukobu strategije rešavanja, ishod i uticaj na odnos. Uzorak je činilo 125 ispitanika, 53 učenika 8. razreda i 72 učenika 5. razreda, kao i 7 odeljenskih starešina. Za potrebe istraživanja, korišćen je Anketni upitnik, za prikupljanje socio-demografskih podataka, Inventar konfliktnih sadržaja i Upitnik o karakteristikama konfliktnih sadržaja, autora prof. dr Petrović, modifikovanih za potrebe istraživanja, sociometrijski upitnik, polustrukturisani intervju sa odeljenskim starešinama i analiza pedagoške dokumentacije. Istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike u mnogim karakteristikama vršnjačkih konflikata različitih grupa učenika osnovnoškolskog uzrasta.

Ključne reči:

Reference

  • Ђорђевић Душан, „Развојна психологија“, Дечје новине, Горњи Милановац, 1984.
  • Lightfoot Cynthia, Cole Michael & Cole Sheila, „The Development of Children“ , Worth publishers, N. Y., 2013.
  • Нешић Благоје и Радомировић Војко, „Основе развојне психологије“, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина, 2000.
  • Петровић Данијела, „Специфичности вршњачких конфликата у адолесценцији“ Психологија. [online]. Vol. 42 (2), стр.  221- 238. Доступно на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2009/0048-57050902221P.pdf, приступљено 07. новембар 2016.
  • Требјешанин Жарко, „Речник психологије“, Стубови културе, Београд, 2001.
  • Џамоња Игњатовић Тамара и Јовановић Владан, „Алтернативно решавање спорова и преговарање“, у књизи: Медијација: принципи, процес, примена (приредила: Тамара Џамоња Игњатовић), Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  • Џамоња Игњатовић, Тамара и Лободок Штулић, Ирена, „Вештине комуникације и решавање конфликата у медијацији“, у књизи Медијација: принципи, процес, примена (приредила Тамара Џамоња Игњатовић),  Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2018 1/2018 УДК 316.647.3-057.87 9-24
ç