Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

КАРАКТЕР ФРАНЦУСКОГ ЗАКОНА О РАЗДВАЈАЊУ ЦРКАВА И ДРЖАВЕ ИЗ 1905. ГОДИНЕ – КОЛЕВКА КОНЦЕПТА LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Сажетак

Закон о раздвајању Цркава и државе од 9. децембра 1905. године плод је крупних друштвених промена које су започеле са Великом француском револуцијом. Циљ овог рада је идентификација и анализа кључних момената историјског развоја правних оквира односа државе и Цркве у Француској. Један од њих је и откривање суштинских особености процеса лаицизације, идеје лаицитета и њене нормативно-правне институционализације, односно објашњење настанка и развоја, садржине и начина функционисања „француског модела“ стриктне одвојености државе и Цркве. Основу тог модела представља идеја лаицитета и њен особен француски израз – концепт laïcité à la française. Већ више од једног века Француска живи духом сепарације који извире из норми Закона из 1905. године и тај период траје скоро подједнако као и период Конкордата. Осим тога, у широком раздобљу своје националне историје (између 1789. и 1905. године) Француска је спознала, институционализовала и стекла искуство у примени пет типова организације религијског живота. Међутим, почетак XXI века мења религијску структуру Француске и религијски рељеф европског континента у целини. Та промена превасходно је везана за појаву муслиманске имиграције. Зато истраживање генезе Закона из 1905. године треба да се веже, у духу Броделовог (Braudel) схватања историје, за „речитив“ сплета прилика који твори историју дугог трајања. Једно од суштинских питања усклађивања лаичке структуре државе и религијске структуре друштва је, како у промењеним друштвено-историјским околностима интерпретирати начело одвојености државе и Цркве? То је темељно питање не само Француске, већ и данашње и будуће Европе. У изналажењу одговора на тако постављено питање огледа се и истраживачко настојање овог рада.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, Сима, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, State-Church law in Sеrbia, Београд 2007.
  2. Baubérot, Jean, al., La laïcité à l’epreuve Religions et libertés dans le monde, Encyclopedia Universalis France S.A. 2004.
  3. Baubérot, Jean, Les laïcités dans le monde, © Presses Universitaires de France 2009.
  4. Baubérot, Jean, Histoire de la laïcité en France, Paris 2000.
  5. Baubérot, Jean, La laïcité falsifiée, © Éditions La Découverte, Paris 2012, 2014.
  6. Baubérot, Jean; Regnault, Jean-Marc, Relations Églises et autorités outrе-mer De 1945 à nos jours, Paris 2007.
  7. Baubérot, Jean; Milot, Micheline, Laïcités sans frontiers, © Éditions du Seuil, janvier 2011.
  8. Boussinesq, Jean; Brisacier, Michel; Poulat, Émile, La laïcité française, memento juridique   Paris 1994.
  9. Boyer, Alain, Le droit des religions en France, Paris 1993.
  10. Бродел, Фернан, Списи о историји, Београд 1992.
  11. Cabanel, Patrick, 1905, la séparation des Églises et de l’État en 30 questions, Dépot légal: 1er  trimestre © 2005 Geste editions.
  12. Charles, Zarka Yves, Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité у: ZarkaYves Charles et al., Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et État en question , Presses Universitaires de France 2003.
  13. Cholvy, Gérard; Hilaire, Yves-Marie, Histoire religieuse de la France 1800-1880, Éditions Privat 2000.
  14. Dord, Olivier, Laïcité: Le modèle français sous influence européenne, Fondation Robert Schuman L’Europe en actions, Paris 2004.
  15. Ђурић, Владимир, Уставноправни модели односа између државе и цркава и верских заједница у Европи, Годишњак факултета правних наука, Година 1, Број 1. Бања Лука, јул 2011.
  16. Карбоније, Жан, Правна социологија, Сремски Карловци; Нови Сад 1992.
  17. Lalouette, Jacqueline, L’État et les cultes 1789-1905-2005, Éditions La Découverte Paris 2005.
  18. Milot, Micheline, La laïcité, © 2008. Novalis, Université Saint Paul, Ottava.
  19. Poulat, Émile, Notre laïcité ou les religions dans l’espace public, Entretiens avec Olivier Bobineau et Bernadette Sauvaget, DDB desclée de brouwer 2014.
  20. Špehar, Hrvoje, Laičnost u Europi Povijest i institucionalizacija odnosa crkve i države u Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, Zagreb 2013.
  21. Темељи модерне демократије Избор декларација и повеља о људским правима (1215-1989), приређивач Душан Мрђеновић, Београд 2011.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 322(44)(091) 357-371