Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

(Ka)Ko smo? Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji

Sažetak

Prikaz knjige :

„Vesna Đukić, (Ka)Ko smo? Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji, Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 2017, 357. str.“

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 316.722:130.2(497.11)(049.3) 367-371
ç