Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЈУЖНО КИНЕСКО МОРЕ КАО ЗАМРЗНУТИ КОНФЛИКТ У ИНДО-ПАЦИФИКУ

Сажетак

Територијални спорови у Индо-Пацифику представљају изазове за међудржавне односе, како држава региона, тако и САД. Иако нису део индо-пацифичког региона, импозантна је улога САД које често утичу на динамику спорова и односе међу државама. Предмет истраживања рада је анализа територијалних и поморских спорова у Јужном кинеском мору. Циљ истраживања је анализа геостратешког, трговинског и економског потенцијала Јужног кинеског мора, али и истицање опасности од замрзнутог конфликта који постоји у Индо-Пацифику. Основно истраживачко питање на које овај рад покушава да понуди одговор гласи: Због чега је значајно Јужно кинеско море и да ли сукоби у њему прете да свет уведу у нову неизвесну кризу? Закључује се да је проблем територијалних спорова у Јужном кинеском мору не само регионални већ par excellence међународни проблем који представља изазов и опасност по светски поредак и глобалну безбедност. Теоријски оквир који је коришћен у истраживању се заснива на анализи маритимне геополитике и односе моћи држава кроз призму Маханове геополитичке теорије поморске моћи. У раду се користи контекстуални приступ, историјско-компаративна метода и метода анализе садржаја докумената.

кључне речи:

Референце

  Зарић, Иван. 2009. ,,Mоћ мора у геополитици и геостратегији САД – утицај идеја Алфреда Мехена.” Национални интерес 6 (3): 131–149. https://DOI.org/10.22182/ni.632009.7.

  Митровић, Драгана, и Драган Траиловић. 2014. ,,Геополитика кинеске енергетске стратегије у Централној Азији.” Српска политичка мисао 44 (2): 133–155. DOI: 10.22182/spm.4422014.7.

  Стојановић, Станислав, и Јованка Шарановић. 2021. ,,Азијски Пацифик и америчко-кинеско надметање.” Српска политичка мисао 71 (1): 111–143. DOI: 10.22182/spm.7112021.6.

  Ba, Alice, and Ian Storey. 2016. “Continuity and Change in the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 71–96. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Beckman, Robert, and Vu Hai Dang. 2021. “ASEAN and the South China Sea.” In Routledge Handbook of the South China Sea, ed. Keyuan Zou, 336–356. New York: Routledge.

  China Institute of Marine Afffairs. 2011. China’s Ocean Development Report. Beijing: State Oceanic Administration.

  Crabtree, James. 2022. “The Biden-Xi meeting and the prospect of resuming military-to-military ties.” The International Institute for Strategic Studies. 7 December 2022. https://www.iiss.org/en/online-analysis/online-analysis/2022/12/the-biden-xi-meeting-and-the-prospect-of-resuming-military-to-military-ties/.

  Cruz De Castro, Renato. 2016. “The Obama Administration’s strategic rebalancing in Asia: from a diplomatic to a strategic constrainment of an emergent China?” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 42–58. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Dimitrijević, Duško. 2016. ,,Sporovi u Južno kineskom moru i međunarodno pravo.” Pravni život časopis za pravnu teoriju i praksu 4 (12): 151–166.

  Dyke, Van Jon. 2016. “Regional cooperation in the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 266–274. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Holmes, R. James, and Toshi Yoshihara. 2008. Chinese Naval Strategy in the Twenty First Century: The Turn to Mahan. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203946633.

  Hùng, Son Nguyen, and C. J. Jenner. 2016. “Domestic politics: the overlooked undercurrent in the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 133–148. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Kaplan, D. Robert. 2011. “The South China Sea is a Future of Conflict.” Foreign Policy. 15 August 2011. https://foreignpolicy.com/2011/08/15/the-south-china-sea-is-the-future-of-conflict/.

  Kaplan, D. Robert. 2015. Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific. New York: Penquin Random House.

  Kipgen, Nehginpao. 2020. The politics of South China Sea disputes. New York: Routledge.

  Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, ,,Službeni list Evropske unije”, br. 4 (002), 88–219.

  Kuntić, Dario. 2018. ,,Uspon Kine i sigurnost azijsko-pacifičke regije.” Forum za sigurnosne studije 2 (2): 69–94.

  Kurlantzick, Joshua. 2006. “China’s Charm Offensive in Southest Asia.” Current History. https://carnegieendowment.org/files/Kurlantzick_SoutheastAsia_China.pdf.

  MacDonald, Adam. 2016. “Access, Assurance and Acceptance.” In Facing China as a New Global Superpower, eds. Huhua Cao and Jeremy Paltiel, 171–195. Singapore: Springer. https://DOI.org/10.1007/978-981-287-823-6_10.

  Mahan, Alfred Thayer. 2011. The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783. Cambridge: Cambridge University Press. https://DOI.org/10.1017/CBO9780511783289.

  Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 2016. “Statement of the Government of the People’s Republic of China’s Territorial Sovereignty and Maritime Rights and Interests in the South China Sea.” Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201607/t20160712_679472.html.

  Mitrović, Dragana. 2021. Pritajeni tigar, neskriveni zmaj – Kina – razvoj, uspon i globalni uticaj. Beograd: Institut za azijske studije.

  Nguyen, Thi Lan Anh. 2015. “Origins of the South China Sea Dispute.” In Territorial Disputes in the South China Sea, eds. Jing Huang and Andrew Billo, 15–35. Hampshire: Palgrave Macmillan.

  Severino, G. Rodolfo. 2016. “Global issues and national interests in the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 31–41. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Stojanović, Stanislav, i Žikica Bardžić. 2017. ,,Azijski Pacifik – globalni konfliktni potencijal.” Defendologija 4 (39–40): 9–27.

  Thayer, A. Carlyle. 2016. “China’s naval modernization and US strategic rebalancing: implications for stability in the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 223–240. United Kingdom: Cambridge University Press.

  The World Bank [WB]. 2023. “Data for China and United States.” The World Bank. https://data.worldbank.org/country/united-states?view=chart.

  Till, Geoffrey. 2016. “The global significance of the South China Sea.” In The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 13–30. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Tonnesson, Stein. 2016. “The Tonkin Gulf Agreements: a model of conflict resolution?” In The South China Sea A Crucible of Regional Cooperation or Conflict – Making Sovereignty Claims?, eds. C. J. Jenner and Tran Truong Thuy, 151–170. United Kingdom: Cambridge University Press.

  Tonnesson, Stein. 2021. “The South China Sea: Historical developments.” In Routledge Handbook of the South China Sea, ed. Zou Keyuan, 31–45. New York: Routledge.

  Zhiguo, Gao, and Jia Bing Bing. 2013. “The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications.” American Journal of International Law 107 (1): 98–23.

  Zhui, Feng, and Lingquan Li. 2021. “China’s South China Sea Policies.” In Routledge Handbook of the South China Sea, ed. Keyuan Zou, 167–183. New York: Routledge.

  Zorko, Marta. 2016. ,,‘Velika igra’ na Pacifiku: povratak maritimne geopolitike i odnosi moći u Južno kineskom moru.” Političke analize 7 (28): 23–28.

  Zou, Keyuan, and Qiang Ye. 2021. “The U-shaped line and its legal implications.” In Routledge Handbook of the South China Sea, ed. Keyuan Zou, 123–145. New York: Routledge.

  Van der Wusten, Herman. 2015. “Imagined communities and practiced geopolitics.” Hungarian Geographical Bulletin 64 (4): 281–291. DOI: 10.15201/hungeobull.64.4.2.

  Whomersley, Christopher. 2021. “The South China Sea and Arbitration and its Implications.” In Routledge Handbook of the South China Sea, ed. Keyuan Zou, 426–453. New York: Routledge.

   

периодика Пoлитичка ревија 3/2023 3/2023 УДК 355.426(497.1)"1989/1992" 219-246