Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈУЖНИ ТОК – КРОЗ ПРИЗМУ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И ЕКОНОМСКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

Сажетак

Поједине епохе развоја људског друштва одисале су интензивним економским развојем кроз систем нових технологија, али и кроз систем развоја нових облика енергије. Нова знања и нове технологије имале су за резултат стални развој и унапређење економског потенцијала земље, али и услова живота и рада. Током времена значај економских ресурса се мења. Међутим, без сагледавања њиховог значаја и вредности не може се остварити конкурентска предност. Истраживања показују да ће у будућности економска и политичка моћ држава бити зависна од њихове енергетске моћи. Статистика енергетских ресурса показује да ће до 2035. године расти потрошња гаса и струје, а смањиваће се коришћење нафте и угља. У том периоду, потрошња струје у Европи рашће 7 посто годишње, а потребе за гасом постаће све веће. У тим и таквим условима Србија не сме остати по страни и чекати помоћ великих. Србија мора препознати своје интересе и потребе и у складу са тим донети стратешке одлуке. Опредељење Србије да инвестира у пројекат гасовода „Јужни ток“ је дугорочно посматрано одлука која ће Србији омогућити енергетску и економску безбедност.

кључне речи:

Референце

  1. Веселиновић П., Ј. Масловара, „Утицај страних директних инвестиција на економски развој Србије у транзиторном периоду“, Зборник радова са међународног научног скупа ИПЕС-СР 2013: Искуства и перспективе економске сарадње Србије и Русије, Универзитет у Приштини – Економски факултет са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013.
  2. Ђуричин Д., С. Јаношевић, Ђ. Каличанин, Менаџмент и стратегија, Београд, 2011.
  3. Јанчетовић М., З. Ђурић., Стратегијски менаџмент, Београдска пословна школа висока школа струковних студија, Београд, 2009.
  4. Милетић С., Основи јавне безбедности, 2004.
  5. Милићевић З., Р. Мицић, Љ. Арсић, „Технолошко-економска анализа природног гаса из Руске федерације“, Зборник радова са међународног научног скупа ИПЕС-СР 2013: Искуства и перспективе економске сарадње Србије и Русије, Универзитет у Приштини – Економски факултет са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013.
  6. Мијалковић С., Национална безбедност – друго измењено и допуњено издање, Београд, 2011.
  7. Милошевић Г., „Економска криза као фактор угрожавања безбедности Србије“, Српска политичка мисао, бр. 1, Београд, 2011.
  8. Милошевић Г., Основи економије, Београд, 2009.
  9. Милосављевић Б., Наука о полицији, Београд, 1997.
  10. Самуелсон П.А., Економска читанка, Загреб, 1975.
  11. Solow R., Извори и циљеви раста, П.А. Самјуелсон, Економска читанка, Загреб, 1975.
  12. Чобељић Н., Привреда Југославије – раст, структура и функционисање, Крагујевац, 1984.
периодика Политика националне безбедности 1/2014 УДК 620.9:[330.34+355.02(497.11) 63-79