Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

JUGOSLAVIJA I SAVET EVROPE 1980 – 2003

Sažetak

Prikaz knjige: Ratomir Milikić, Jugoslavija i Savet Evrope 1980 — 2003: Jugoslavija i Parlamentarna skupština Saveta Evrope od Titove smrti do nove države, Službeni glasnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 251 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 341.176(497.1:4-672EU)»1980/2003»(049.3) 255-259
ç