Tema broja

STARENJE I STARI – POLITIKA PREMA STARIMA: PROBLEMI I IZAZOVI

IZOLOVANI U ZAJEDNICI – UPOTREBA SKALE ZA PROCENU FUNKCIONALNE EFIKASNOSTI BSM ZA PROCENU STRUKTURE PODRŠKE ZA STARE

Sažetak

Stanovništvo Republike Srbije je među najstarijim populacijama u svetu, ali usluge socijalne zaštite namenjene starima nisu dovoljno razvijene, te potrebe starih za podrškom često ostaju nezadovoljene. Cilj ovog istraživanja je da se ispitaju zadovoljene i nezadovoljene potrebe, kao i struktura podrške starima koji žive u zajednici i koriste uslugu pomoći u kući. Isto tako interesovalo nas je da li postoji povezanost dostupnosti podrške i stepena potrebne podrške. Za ispitivanje potrebe za podrškom korišćena je Skala za procenu funkcionalne efikasnosti BSM. Istraživanje je realizovano tokom 2013. godine na uzorku starih koji su koristili usluge u zajednici u Sremskoj Mitrovici (N=42). Rezultati ukazuju da je najvećem broju starih koji koriste usluge u zajednici potrebno stalno prisustvo drugog lica. Kada koriste samo uslugu pomoći u kući, podrška za stare postoji pre svega u odnosu na održavanje higijene, kupovinu i pripremu hrane, dok ne postoji u slučaju kada je starima potrebna podrška za učestvovanje u grupnim aktivnostima, druženje, provođenje slobodnog vremena i kretanje u zajednici. Ovo ukazuje da se trenutno zadovoljavaju samo osnovne potrebe starih, dok starima nedostaje podrška za participaciju u društvu. Iako stari koriste usluge u zajednici, porodice i dalje ostaju dominantni pružaoci podrške, a njihova uloga raste sa povećanjem potrebe za podrškom. Ovo ukazuje da se stari iako žive u zajednici, nalaze u svojevrsnoj izolaciji. Kako bi se to promenilo potrebno je razvijati i formalnu i neformalnu podršku starima za provođenje slobodnog vremena i druženje, kao i usluge namenjene starima na prvom stepenu podrške, odnosno obezbediti medicinsku i drugu negu u zajednici.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2011, Београд, 2011.
  2. Матковић Гордана, Станић Катарина: Социјална заштита у старости – дуготрајна нега и  социјалне пензије, Институт за социјалну политику, Факултет за економију, финансије и администрацију, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Београд, 2014.
  3. Национална стратегија о старењу (2006-2015), Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2006, Београд, 2006.
  4. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник  Републике Србије, бр. 42/2013, Београд, 2013.
  5. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, Службени гласник  Републике Србије, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011-30, Београд, 2011.
  6. Република Србија, Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину, Београд, 2013.
  7. Република Србија: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Становништво, Републички завод за статистику, Београд, 2012.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2014 УДК 364.4-053.9:303.224 65-78
ç