Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IZBORNI SISTEM

Sažetak

Izborni sistem je relativno konzistentan i sistematizovan skup pravila, principa i institucija ko­jima se regulišu izbori. Izborni sistem je način na koji je oblikovan i uređen izborni proces u nekom političkom sistemu. Glavni elementi izbornog siste­ma su: biračko pravo, birački spisak, izborni organi, izborne jedinice, kandidovanje i izborna kampanja, glasanje, raspodela mandata, prestanak mandata, finansiranje izbora i zaštita prava u toku izbora. Ključnu fazu izbornog postupka predstavlja raspode­la mandata prema rezultatima izbora. Postoje dva načina raspodele mandata: većinski i proporcionalni sistem. U nekim zemljama se primenjuje i mešoviti sistem, koji je kombinacija navedena dva sistema. Većinski sistem je pogodniji za obrazovanje parlamentarne većine, a proporcionalni sistem više odgovara idealu pravde.

Ključne reči:

Reference

  1. Đorđević, Jovan, Novi ustavni sistem, Beograd, 1964.
  2. Đukić-Veljović, Zlatija, Ogledi o političkom predstavništvu i izborima, Beograd, 1995.
  3. Jovanović, Milan, Izborni sistemi, Beograd, 1997.
  4. Jovanović, Milan, Izborni sistemi postkomunističkih država, Beograd 2004.
  5. Kasapović, Mirjana, Izborni leksikon, Zagreb, 2003.
  6. Marković, Ratko, Ustavno pravo i političke institucije, Beograd, 2006.
  7. Nohlen, Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb 1992.
  8. Rae, Douglas, Political Consequences of Electoral Laws, London, New Haven, 1971.
  9. Vasović, Vučina, Vladimir Goati, Izbori i izborni sistemi, Beograd, 1993.
PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 342.8 1261-1282
ç