Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IZBORNA PONUDA I IDEOLOŠKO PROFILISANJE STRANAKA U SRBIJI

Sažetak

Rad razmatra stepen ideološke diferencijacije između relevantnih partija na političkoj sceni Srbije sa ciljem da testira hipoteze o fazama struktuiranja i institucionalizacije partijskih sistema koje su zasnovane na shvatanju da se partijske scene postkomunističkih društava formiraju po relativno homogenoj putanji koja podrazumeva postepen prelazak sa velikih identitetnih pitanja ka klasičnom socio-ekonomskom profilisanju. Hipoteze se testiraju kvalitativnom analizom sadržaja izborne kampanje za predsedničke, parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 2012. godine imajući u vidu da se upravo u toku izborne kampanje partije trude da iskoriste povećanu pažnju javnosti i da formulišu ideološke i programske platforme koje će ih razlikovati na partijskoj sceni. Rezultati analize pokazuju da se političke partije u Srbiji ne razlikuju značajno na socio-ekonomskoj ravni, odnosno da još uvek nije došlo do institucionalizacije partijskog sistema, dok je i dalje najjasnija podela i identifikacija partija na ravni tradicionalizam-modernizam.

Ključne reči:

Reference

  1. Agh Attila, „The Hungarian Party System and Party Theory in the Transistion of Central Europe“, Journal of Theoretical Politics, Sage publications, London, 1994
  2. Bielasiak Jack, “Substance and Process in the Development of Party Systems in East Central Europe”, Communist and Post-Communist Studies, 30, No 1, Elsevier Science LTD, 1997
  3. Evans Jeffrey and Whitefield Stephen, „Indentifying the Bases of Party Competi­tion in Eastern Europe”, British Journal of Political Science, 23, No 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
  4. Лончар Јелена, „Политике идентитета и квалитет живота у изборној кампањи политичких странака 2012.“, у зборнику: Јавне политике у изборној понуди (Приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић), Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2012
  5. Mateju Petr, Rehakova Blanka and Evans Jeoffrey, “The Politics of Interest and Class Realignment in the Czech Republic 1992-1996”, у зборнику The End of Class Politics, Geoffrey Evans (уредник), Oxford University Press, Oxford, 1999
  6. Elster Jon, Offe Claus and Preuss Urlich, Institutional Design in Post-Communist Societies, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  7. Павловић Душан и Антонић Слободан, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, Београд
  8. Sartori Đovani, Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb, 2002
  9. Спасојевић Душан, “Динамика политичких расцепа у Србији“, у зборнику Партије и избори у Србији 20 година, Славиша Орловић (уредник), Fri­edrich Ebert Stiftung, Центар за демократију, Факултет политичких наука, Београд, 2011
  10. Стојиљковић Ана, „Спољна политика и политички систем има ли политика у изборним кампањама?“, у зборнику: Јавне политике у изборној понуди (Приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић), Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2012
  11. Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008
  12. Стојиљковић Зоран, „Изборна обећања и постизборна реалност: јавне поли­тике у изборној понуди у Србији“, Политичке перспективе, Бр. 5
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2013 УДК 324+316.75:329(497.11) 135-150
ç