Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИЗБОРНА ПОНУДА И ИДЕОЛОШКО ПРОФИЛИСАЊЕ СТРАНАКА У СРБИЈИ

Сажетак

Рад разматра степен идеолошке диференцијације између релевантних партија на политичкој сцени Србије са циљем да тестира хипотезе о фазама структуирања и институционализације партијских система које су засноване на схватању да се партијске сцене посткомунистичких друштава формирају по релативно хомогеној путањи која подразумева постепен прелазак са великих идентитетних питања ка класичном социо-економском профилисању. Хипотезе се тестирају квалитативном анализом садржаја изборне кампање за председничке, парламентарне и локалне изборе у Србији 2012. године имајући у виду да се управо у току изборне кампање партије труде да искористе повећану пажњу јавности и да формулишу идеолошке и програмске платформе које ће их разликовати на партијској сцени. Резултати анализе показују да се политичке партије у Србији не разликују значајно на социо-економској равни, односно да још увек није дошло до институционализације партијског система, док je и даље најјаснија подела и идентификација партија на равни традиционализам-модернизам.

 

кључне речи:

Референце

  1. Agh Attila, „The Hungarian Party System and Party Theory in the Transistion of Central Europe“, Journal of Theoretical Politics, Sage publications, London, 1994
  2. Bielasiak Jack, “Substance and Process in the Development of Party Systems in East Central Europe”, Communist and Post-Communist Studies, 30, No 1, Elsevier Science LTD, 1997
  3. Evans Jeffrey and Whitefield Stephen, „Indentifying the Bases of Party Competi­tion in Eastern Europe”, British Journal of Political Science, 23, No 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
  4. Лончар Јелена, „Политике идентитета и квалитет живота у изборној кампањи политичких странака 2012.“, у зборнику: Јавне политике у изборној понуди (Приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић), Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2012
  5. Mateju Petr, Rehakova Blanka and Evans Jeoffrey, “The Politics of Interest and Class Realignment in the Czech Republic 1992-1996”, у зборнику The End of Class Politics, Geoffrey Evans (уредник), Oxford University Press, Oxford, 1999
  6. Elster Jon, Offe Claus and Preuss Urlich, Institutional Design in Post-Communist Societies, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  7. Павловић Душан и Антонић Слободан, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, Београд
  8. Sartori Đovani, Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb, 2002
  9. Спасојевић Душан, “Динамика политичких расцепа у Србији“, у зборнику Партије и избори у Србији 20 година, Славиша Орловић (уредник), Fri­edrich Ebert Stiftung, Центар за демократију, Факултет политичких наука, Београд, 2011
  10. Стојиљковић Ана, „Спољна политика и политички систем има ли политика у изборним кампањама?“, у зборнику: Јавне политике у изборној понуди (Приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић), Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2012
  11. Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008
  12. Стојиљковић Зоран, „Изборна обећања и постизборна реалност: јавне поли­тике у изборној понуди у Србији“, Политичке перспективе, Бр. 5
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 324+316.75:329(497.11) 135-150