Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. И СТАВОВИ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У раду се даје резултат анализе програмско-политичких ставова највећих партија учесница парламентарних и председничких избора маја 2012. у вези са решавањем проблема на Косову и Метохији. Примењеном методом анализе садржаја најновијих основних програмских и изборних-програмских докумената ових партија и, по изузетку, изјава њихових лидера и председничких кандидата, дошло се до закључка о еволуцији у погледу партијских ставова у вези са Косо­вом и Метохијом. Сем тога, иако је највише партија и председничких кандидата настојало да проблеми на Косову и Метохији не буде централна тема њихове политичке кампање, истраживањем је утврђено да је управо однос према решавању проблема на Косову и Метохији и перцепција тог односа у бирачком телу Србије, била један од значајних фактора који је определио победника овогодишњих председничких и парламентарних избора у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Базић, Јован, Српско питање, ЈП Службени лист СЦГ, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  2. Врзић, Никола, Викиликс: тајне београдских депеша, Фонд „Слобо­дан Јовановић“, Печат, Београд, 2011.
  3. Вукомановић, Дијана, „Србија као (не)довршена држава у програмима политичких странака“, у зборнику Србија политички и институционални изазови (ур. и прир. Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Гускова, Јелена, Историја југословенске кризе (1990-2000), књ. 1, ИГАМ, Београд, 2003.
  5. Коштуница, Војислав, Зашто Србија, а не Европска Унија, Фонд „Слободан Јовановић“, Београд, 2012.
  6. Милосављевић, Александар, „Нови програм Социјалистичке партије Србије и (ре)дефинисање идеолошке матрице“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  7. Митровић, Љубиша, „Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног капитализма“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  8. Николић, Коста, Димитријевић, Бојан Б, Цветковић, Срђан, Г авриловић, Слободан (прир.), Историја Демократске странке 1989-2009: документи, Службени гласник, Институт за савремену историју, Бе­оград, 2009.
  9. Орловић, Славиша, Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке, Чигоја-штампа, Београд, 2002.
  10. Печујлић, Мирослав, Милић, Владимир, Политичке странке у Југославији, Стручна књига, Београд, 1990.
  11. Смиљковић, Радош, „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елите моћи“, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  12. Стојиљковић, Зоран, Партијски систем Србије, 2. измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2008.
  13. Шуваковић, Урош, Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004.
  14. Шуваковић, Урош, „VIII седница Централног комитета Савеза комуниста Србије и израстање грађана Србије у активне субјекте политичког процеса“, у зборнику Осма седница ЦК СКС 20 година по­сле (прир. и ур. Урош Шуваковић), Смисао, Слобода, Београд, 2009.
  15. Шуваковић, Урош, „Партије у Србији и Косово и Метохија 1990-­2000“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Бео­град, бр. 3/2009.
  16. Шуваковић, Урош, „Партије у Србији и Косово и Метохија (2000-­2008)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  17. Шуваковић, Урош, „Глобализација насиља: ‘нови светски поредак’ и отимање Косова и Метохије“, у зборнику Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (гл. и одг. ур. Драги Маликовић), књ. 4 „Социологија и друге друштвене науке“ (ур. Урош Шуваковић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2010.
  18. Шувакович, Урош, „Эскиз етнополитических суждений сербских студентов из Косово“, Социологические исследования СоцИс, Институт социологий Росийской академии наук, Москва, но. 3/2010, с. 73. Доступно на: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-3/Shuvakovich.pdf [приступљено 4. августа 2012]
  19. Шуваковић, Урош, „Друштвене промене и регулисање положаја политичких партија у краљевини Србији и прве две југословенске државе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  20. Шуваковић, Урош, Петровић, Јасмина, „Однос према Косову и Метохији и вредновање најважнијих глобалних циљева Србије: компаративна анализа ставова студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и студената Универ­зитета у Београду“, Зборник радова Филозофског факултета у При­штини, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, бр. XL/2010.
  21. Шуваковић, Урош, „Век сепаратистичког насиља косовских Албанаца над Србима и другим грађанима неалбанске националности (1912-2012)“, у зборнику Политичко насиље, (ур. и прир. Драги Маликовић, Урош Шуваковић, Обрад Стевановић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2011.
  22. Бела књига: Програмом до промена, Српска напредна странка, Београд, октобар 2011. Доступно на: http://www.sns.org.rs/images/pdf/Bela%20knjiga-Programom-do-promena.pdf [приступљено августа 2012]
  23. „Дачић за поделу Косова“, Дневни актер, Београд, 1. мај 2012. До­ступно на: http://www.akter.co.rs/25-politika/2730-da-i-za-podelu-kosova.html [приступљено 7. августа 2012]
  24. Десет принципа деловања СНС, Српска напредна стран­ка, Београд, 2008. Доступно на: http://www.sns.org.rs/%D1%81 %D1%80/2010-06-05-00-10-55.html [приступљено 3. августа 2012]
  25. Другачија Србија, Либерално-демократска партија, Београд, 2007. 9. Доступно на http://www.ldp.rs/upload/documents/drugacija%20srbija.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  26. Ивица Дачић, „Подела Косова једино решење“, Б92, Београд, 15. мај 2011. Доступно на: http://www.b92.net/info/vesti/index. php?yyyy=2011&mm=05&dd=15&nav_category=640&nav_id=512206 [приступљено 8. августа 2012]
  27. Експозе мандатара Ивице Дачића. Б92, Београд, 30. јули 2012. Доступно на: http://www.b92.net/info/dokumenti/mdex.php?nav_id=630723 [приступљено 8. августа 2012]
  28. Језгро десне Србије, Српски покрет обнове, Београд, 2008. Доступ­но на: http://spons.rs/ckfinder/userfiles/files/jezgrodesnesrbije_web.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  29. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Презентација истраживања јавног мњења. Београд, 2012. Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/istrazivanjajavnog_mnjenja/prezentacija_ijm_final_janpdf [приступљено 4. августа 2012]
  30. Нацрт Платформе за регионализацију и децентрализацију Србије, Уједињени региони Србије, Београд, октобар 2010. Доступно на: http://www.ujedinjeniregionisrbije.rs/docs/urs-nacrt-platforme-za-regionalizaciju-i-decentralizaciju.pdf [приступљено 4. августа 2012]
  31. Нацрт Старатегије развоја Републике Србије до 2020. године, Скупштина Демократске странке, Београд, 18. децембра 2010. До­ступно на: http://www.ds.org.rs/dokumenti/SRBnA_2020_Strategija_2010-12-18.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  32. Преокрет, Коалиција „Преокрет“, Београд, 2012. Доступно на: http://www.ldp.rs/upload/PREOKRET%20JANUAR%202012.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  33. Програм Г17+. Г17+, Београд, 2004. Доступно на: http://www.g17plus.rs/v2/images/stories/dokumenti/program-g17-plus.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  34. Програм ДСС, Демократска странка Србије, Београд, 2007. Доступ­но на: http://dssorion.rs/wp-content/uploads/downloads/2011/02/04Program-%E2%80%93-Demokratske-stranke-Srbije.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  35. Програм СПС, Социјалистичка партија Србије, Београд, 2010. Доступно на: http://sps.org.rs/Dokumenta/PROGRAM%20SPS.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  36. „Програм Српске радикалне странке“, Велика Србија, Београд, бр. 401, јул 1997, специјално издање Програм СРС, Српска радикална странка, Београд, 2009. Доступно на: http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/pdf/misc/20091023-pro-pdf [приступљено 3. августа 2012]
  37. Програм и Статут Демократске странке Србије, Демократска странка Србије, Београд, 2003.
  38. Програм за бољи живот, Демократска странка, Београд, 2007. До­ступно на: http://www.ds.org.rs/dokumenti/program_ds_za_bolji_zivotpdf [приступљено 2. августа 2012]
  39. Програм за бољи живот 2012-2016, Демократска странка, Београд, 2012. Доступно на http://www.ds.org.rs/dokumenti/program_za_bolji_zivot_2012-2016.pdf [приступљено 2. августа 2012]
  40. Програм за демократску Србију, Демократска опозиција Србије (ДОС), Београд, 2000. Доступно на: http://www.vojvodina.com/prilozi/g17.html [приступљено августа 2012]
  41. „Програм СПО“, Српска реч, 1. јун 1990, стр. 36-37 [забрањен број]
  42. Програмска платформа Српске радикалне странке, Централна отаџбинска управа СРС, Београд, 1991.
  43. Програмска декларација Седмог Конгреса СПС, Социјалистичка партија Србије, Београд, 2007.
  44. Републичка изборна комисија, Извештај о коначним резултатима избора за председника Републике, одржаних 6. маја 2012. (по општинама). Доступно на: http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm [приступљено 8. августа 2012]
  45. Споразум о заједничким политичким циљевима, Београд, 10. јул 2012, стр. 2. Доступно на: http://www.sns.org.rs/images/pdf/Sporazumsns-sps-pups-js-urs-10.07.2012.pdf [приступљено 8. августа 2012]
  46. „Србија – децембар 2011 – јануар 2012“, Нова српска политичка мисао, Београд, 2012. Доступно на http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/istrazrvanje-qsrbija-decembar-2011q.html [приступљено 4. августа 2012]
  47. Томислав Николић, „Никад више председник у Приштини“, РТС, Београд, 10. јули 2012. Доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1136690/Nikoli%C4%87%3A+Nikad+vi%C5%A1e+predsednik+u+Pri%C5%A1tini.html [приступљено 8. августа 2012]
  48. Устав Републике Србије“, Службени гласник Републике Србије, бр. 1/ 28. септембар 1990.
  49. Централни комитет Савеза комуниста Србије, Савез комуниста Србије за мир, слободу, равноправност, демократију и просперитет Косова, ЦК СКС, Београд, 15. фебруар 1990.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 324(497.11)”2012”:32(497.115) 1-29