Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IZBORI I IZBORNI SISTEM

Sažetak

Politika, politički proces i političke aktivno­sti su opšti i posebni realiteti i modeli, na osno­vu kojih se izvode i posebni i pojedinačni modeli izbora i izbornog sistema u zavisnosti od političkog uređenja države, zajednice, u određenom vremenu i na određenom prostoru. Modeli i realiteti politike i političkih procesa, kao i izbora i izbornih sistema, obuhvataju statičke i dinamičke činioce tih pojava i procesa i oni se istražuju po modelu tipskog pred­meta procesa naučnog istraživanja i po tipskom modelu predmeta istraživanja u političkim naukama.

Ključne reči:

Reference

  1. Слободан Јовановић, „О држави, основи једне правые теорије“, Геца Кон, Београд, 1922.
  2. Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2000.
  3. Славомир Милосављевић, Џевад Термиз, Практикум из методологије политикологије, Сарајево, 2000.
  4. Срећко Михаиловић, Парламентарни избори 2007, Београд, 2007.
  5. Драган Танчић, Концептуализација истраживања у политичким наукама, мр теза, Факултет политичких наука, Београд, 2006.
  6. Мала политичка енциклопедија, Београд, 1966.
  7. Милан Јовановић, Изборни системи посткомунистичких држава, Бе­оград, 2004.
PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 324+342.8 1239-1260
ç