Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА, МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИЗБОРИ 2014 – ПОЛИТИКА СПРЕЧЕНОГ РАЗВОЈА

Сажетак

Овај научни рад позабавиће се основним политичким смерницама економске политике која се спроводи у Србији. Временско-просторно ограничење захватиће тзв. постпетооктобарско раздобље, а посебно период непосредно пре и након избора одржаних марта месеца 2014. године. Предмет истраживања биће смернице економске политике на релацији: стабилизација-развој. Значај истраживања огледаће се у анализи стања савремене српске економске политике. Циљ истраживања је да понуди на увид научној и стручној јавности погубне последице политике стабилизационог фундаментализма по друштво Србије. Научни допринос огледаће се у: попуни сазнајних шупљина из области економске политике, указивању на последице политичког приступа који се води, давању предлога мера за окретање политичког брода ка политици развојне економије. Методи који ће у истраживању бити спроведени су: метод опажаја и посматрања (телевизијски и радио програми), метод идеалних типова, анализа садржаја (текстова, чланака, изјава, докумената), упоредни метод, развојни приступ.

кључне речи:

Референце

  1. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  2. Bourricaud Francois, Boudon Raymond: “Développement”, Dictionnaire critique de la sociologie: 168-175, Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
  3. Dimitrijević, Bojan: Inflacija i nezaposlenost, Educons University, Sremska Kamenica/Novi Sad, 2009.
  4. Grupa autora: Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova, Savremena administracija, Beograd, 1972.
  5. Đuričin Dragan, Dimitrijević Bojan, Đurić Draginja, Grujić Branislav, Perčević Goran, Spasojević Toplica: Nacrt strategije reindustrijalizacije Srbije, SANU, Beograd, 2013.
  6. Клајн Иван, Шипка Милан: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.
  7. Klarić, Laura: “Zašto vladajućima nije u interesu puna zaposlenost”, Forum, 8. novembar 2013, http://www.forum.tm/vijesti/zasto-vladajucima-nije-u-interesu-puna-zaposlenost-1126
  8. Komazec Slobodan, Ristić Žarko: Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, Viša poslovna škola, Beograd, 2000.
  9. Komazec, Slobodan: Neoliberalizam, privatizacija i finansijski kapital, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
  10. Modigliani, Franco: Rasprave o stabilizacionoj politici, CeKaDe, Zagreb, 1991.
  11. Morvan, Danièle (ed): Dictionnaire culturel en langue française, Sejer, Paris, 2005.
  12. Ristić Žarko, Domuzin Radomir: Fiskalna politika, stabilizacija i rast, EtnoStil, Beograd, 2009.
  13. Ruthven, Malise: Fundamentalism – the Serach of Meaning, Oxford university Press, 2004.
  14. Станковић, Владан: “Избори 2012. и политика развојне економије”, Политичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  15. Станковић, Владан: “Основи фундаментализма”, Политичка ревија, 4/2010: 109-126, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  16. Stamenković Stojan, Kovačević Miladin, Bajec Jurij i dr: Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, Ekonomski fakultet, USAID, Beograd, 2010.
  17. Teodorović, Ivan: “Milica Uvalić – Tranzicija u Srbiji, ka boljoj budućnosti, Ekonomski pregled, 1/2004: 105-109, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2014.
  18. Цвјетићанин Данијел: “Грађанима само дугови”, Вечерње новости, 3. фебруар 2013, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html%3A418054-Cvjeticanin-Gradjanima-samo-dugovi
  19. http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_makro_ekonomije/radovi/m-jak/JAK-59.pdf; Jakšić, Miomir: “Svetski sistem i globalizacija”
  20. http://sh.wikipedia.org/wiki/Ekonomska_politika
  21. http://www.bizlife.rs/vesti/67569-dveri-povratiti-ekonomski-suverenitet
  22. http://www.tanjug.rs/novosti/120872/politicari-za-i-protiv-mera-mmf-a.htm
  23. http://www.tanjug.rs/novosti/117433/vucic–za-razvoj-ekonomije-21-zakon.htm
  24. http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/ekonomski-programi-stranaka
  25. http://blog.b92.net/text/23843/Nova-demokratska-stranka—zaista-nova-ili-jos-jedna-u-nizu/
  26. http://www.ds.org.rs/dokumenti/Plan-DS-za-izlazak-Srbije-iz-krize.pdf
  27. http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf
  28. http://sps.org.rs/documents/PROGRAM%20SPS.pdf
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 338.2(497.11)“2014“ 179-194