Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

IZAZOVI I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA ZA DEMOKRATIJU

Sažetak

Pitanje obrazovanja za demokratiju važno je za održivost i unapređenje liberalne demokratije. Tekuća kriza liberalne demokratije konvergira sa krizom edukativnih programa koji obezbeđuju znanja i veštine neophodne za demokratsko-liberalni politički poredak. Ideal sticanja znanja i veština koja su tržišno relevantna dominira studijskim programima na univerzitetima i institutima i uspostavlja hijerarhiju društvenih vrednosti. U svetlu ove okolnosti, obrazovanje za demokratiju suočeno je izazovom marginalizacije znanja i veština koja su važna za formiranje slobodnog, racionalnog i saosećajnog građanina. Put ka održanju i unapređenju liberalne demokratije podrazumeva reafirmaciju bazičnih liberalnih vrednosti, znanja i veština koja su neophodna za formiranje samosvesne i racionalne individue. Istovremeno, obrazovanje za liberalnu demokratiju treba da uspostavi smisaonu korelaciju između forme i sadržine obrazovnog procesa. Konkretno, liberalno-demokratske vrednosti moguće je poučavati na liberalno-demokratskim tehnikama učenja.

Ključne reči:

Reference

  • Вајт Патриша, „Грађанско образовање у демократији“, превела Слободанка Глишић, Часопис за културу и књижевност Реч, бр. 83/29, Београд, 2012, стр. 53-59.
  • Греј Џон, Либерализам, превео Милорад Ивовић, ЦИД, Подгорица, 1999.
  • Стојадиновић Миша, Тодоровић Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012, стр. 59-73.
  • Тејлор Чарлс, Призивање грађанског друштва, приредио Обрад Савић, превели Ермоза Бахар и Александра Костић, Београдски круг, Београд, 2000.
  • Трифуновић Весна, „Културна политика и образовање у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.4/2010, стр. 267-280.
  • Nussbaum Martha, Not for Profit, Why Democracy needs Humanities, Princeton N.J Princeton University Press, 2010.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 321.7:329.12 341-352
ç