Изабери језик:
Тема броја

СПОЉНА ПОЛИТИКА ИТАЛИЈЕ И НЕМАЧКЕ

ИТАЛИЈАНСКА ПОЛИТИКА НА ЈУЖНОМ И ИСТОЧНОМ СРЕДОЗЕМЉУ

Сажетак

Италија је важан актер у макро регији Средоземља. Посебно проблематични и изазовни процеси у овом делу света захтевају нарочиту пажњу истраживача. Један од начина за разумевање поменутих процеса је њихово посматрање са римске осматрачнице. Како би што боље објаснио италијанску политику на Јужном и источном Средоземљу, аутор примењује италијанску неокласичну геополитичку школу. Аутор најпре указује на валидност тог приступа, међу различитим теоријским полазиштима, те користећи анализу садржаја, економску статистику и геополитичку анализу приступа истраживачком проблему. Јанковић указује на корене савремене политике Италије, геополитичке и економске факторе и унутрашњу политику. Чланак је подељен на три неједнаке целине, од којих је централна додано подељена на четири под целине. У њима се анализирају извори за анализу, геополитички значај Средоземља за Италију, војне мисије и односи са Либијом, Египтом и Турском. Коначно, аутор наглашава улогу политичке воље у вођењу спољне политике и тврди да је Рим делимично изгубио позиције упркос вишеструком: геополитичком, историјском и економском значају поменуте макро-регије.

кључне речи:

Референце

  • “Autorizzazione e proroga missioni internazionali 2020”, Dosssier 10 Giugno 2020, DOC. XXV n. 3 e DOC. XXVI n. 3 Senato della Repubblica e Camera dei deputati, pp. 97.
  • (a cura di) Giorgio, Fabio, “Statistiche relative all’import/export di merci dell’Italia”, Osservatorio economicoMinistero dello sviluppo economico, Roma, https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/completo.pdf приступ: 12/9/2020.
  • “I mezzi della marina militare”, Marina militare, https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/mezzi/Pagine/default.aspx приступ: 25/8/2020.
  • “L’Italia nell’economia internazionale Rapporto 2010-2011”, Ministero dello sviluppo economico, Roma 2011, https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Rapporto%20Ice%20-%202011.pdf приступ: 14/8/2020.
  • “La strategia Italiana nel Medierraneo”, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Roma 2017, https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/la-strategia-italiana-nel-mediterraneo.html приступ: 21/8/2020.
  • “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo: Rapporto annuale 2011”, Studi e ricerche per il Mezzogiorno – SRM, Napoli 2011.
  • “Linee di indirizzo strategico 2019/2034”, Rivista Marittima, Marina militare 2019, pp. 68.
  • “Registro internazionale”, Confitarma – Confederazione Italiana armatori Roma 2018, pp. 97, https://www.confitarma.it/wp-content/uploads/2018/07/Confitarma-2018-WEB.pdf приступ: 22/3/2020.
  • “Review of maritime Transport 2019”, UNCTAD, Sales No. E.19.II.D.20, Geneva 2019.
  • “STUDI – Italia primo paese UE per export no-energy verso la Libia, soprattutto alimentare, elettronica e macchinari. Al top per export Salerno, Milano, Napoli, Ravenna e Bergamo. La Libia è 5° fornitore di energia dell’Italia”, Confartigianato, 15 Aprile 2019, https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-libia-soprattutto-alimentare-elettronica-e-macchinari-al-top-per-export-salerno-milano-napoli-ravenna-e-bergamo-la-libia-e-5-fo/#:~:text=Nel%202018%20l’export%20verso,crescita%20del%2019%2C1%25. приступ: 2/9/2020.
  • “STUDI – Da Iraq e Libia il 31,4% dell’import di petrolio. Con +20 $/barile petrolio il PIL cala di 7,1”, Confartigianato, 7 Gennaio 2020, https://www.confartigianato.it/2020/01/studi-da-iraq-e-libia-il-314-dellimport-di-petrolio-con-20-barile-petrolio-il-pil-cala-di-71-miliardi-e-04-punti/ приступ: 2/9/2020.
  • Ajzenhamer, Vladimir, “Bojno polje praxis: realističko‐konstruktivistički duumvirat i „posrtanje” liberalnog internacionalizma”, Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2-3, 2017, str. 262-282.
  • Dabić, Dragana, “Kritička teorija međunarodnij odnosa na početku 21. veka”,Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2-3, 2017, str. 332-348.
  • Давутоглу, Ахмед, Стратегијска дубина, Службени гласник, Београд 2014, стр. 525.
  • BraneschiFrancesco (A.A. 2018/2019) L’uso dello strumento militare: il modello italiano, Tesi LUISS, http://tesi.luiss.it/26712/1/630182_BRANESCHI_FRANCESCO.pdf
  • Carbone, Maurizio & Coralluzzo, Valter, “The Politics of Italy’s Foreign Policy in the Mediterranean”, Mediterranean Politics. Vol. 14 No. 3, 2009, pp. 429-435. DOI 10.1080/13629390903346996.
  • Cereghino, Maria Jose, Fasanella, Giovanni, Il Golpe Inglese, Chiarelettere (terza edizione – треће издање), 2015a.
  • Cereghino, Maria Jose, Fasanella, Giovanni, Colonia Italia, Chiarelettere 2015b.
  • Greco, Ettore (a cura di), L’Italia al bivio Rapporto sulla politica estera italiana, IAI, Edizione 2018, https://www.iai.it/sites/default/files/iaiq_19.pdf pp.186.
  • Iacovini Gabriele, “I rapporti bilaterali tra Italia e Libia alla luce del trattato di amicizia”, Osservatorio di politica internazionale, n. 8 – Maggio 2010, CeSI, pp. 4, http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/Nota8CeSIRapporti%20Italia%20Libia.pdf приступ: 30/8/2020.
  • “Italy and the Mediterranean: between tradition and new challenges”, ISPI 30 Maggio 2016, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italy-and-mediterranean-between-tradition-and-new-challenges-15154 приступ: 27/8/2020.
  • Јанковић, Слободан,, “Италијански иредентизам у оквиру народноослободилачких покрета у Аустроугарској”, Политеа Научни часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци за  друштвена питања, Бања Лука 2014, стр. 217-234.
  • Janković, Slobodan, “Geopolitička misao apeninskog poluostrva: učitelji i učenici”, Međunarodni problemi, Vol. LXXII, br. 1, 2020, str. 101–125.
  • Јанковић, Слободан, Англоамеричка обмана, Београд 2017.
  • Јанковић, Слободан, „Шпагети европски избори”, стр. 87-99, ур. Миша Ђурковић, Култура полиса, год. XVI (2019), посебно издање, Култура – Полис Нови Сад 2019.
  • Korać, Srđan (ur.), “Proučavanje međunarodnih odnosa u tesnacu? Stanje debate na početku 21. veka”, Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2-3, 2017, str. 171-394.
  • Korać, Srđan i Nenad Stekić, “Military Interventions As Omitted Variable Of Inversed Democratic Peace: An Empirical Evidence”, Serbian Political Thought No. 4/2019, Year XXVI, Vol. 66 pp. 77-97 DOI: 10.22182/spm.6642019.4
  • Kostić, Marina, “Marksističke teorije međunarodnih odnosa na početku 21. veka”, Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2-3, 2017, str. 285-308.
  • Lebow, Richard Ned, “You can’t keep a bad idea down: Evolutionary biology and international relations”, International Politics Reviews, No. 1, pp. 2–10 (2013). https://doi.org/10.1057/ipr.2013.2
  • Marrone Alessandro, e Michele Nones, Le forze italiane in missione all’estero: trend e rischi, Documenti IAI, 20/03 Marzo 2020, pp. 17.
  • Perrone, Andrea, “Gli esordi della geografia politica italiana e gli scritti di Ernesto Massi”, Geopolitica, rivista semestrale dell’Isag, Vol. V, No. 1/ gennaio-giugno 2016, pp. 31-60.
  • Trifkovic, Srdja, “Giulio Andreotti: A Career”, The Chronicles, July 2013, https://www.chroniclesmagazine.org/article/giulio-andreotti-a-career-full-article/ приступ: 18/8/2020.
  • Fearon, James D. “Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations”, Annual Review of Political Science No. 1, 1998, pp. 289–313.
  • Abuiesh Tamara, “Turkey sends mercenaries, militants of different nationalities to Libya”, Al Arabiya 13 July 2020, https://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2020/07/13/Turkey-sends-mercenaries-militants-of-different-nationalities-to-Libya-Reports приступ: 10/10/2020.
  • “Aerei da guerra al Cairo, ma Roma fa finta di nulla”, Il Fatto quotidiano 7 Giugno 2020, https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/07/aerei-da-guerra-al-cairo-ma-roma-fa-finta-di-nulla/5826941/  приступ: 10/10/2020.
  • “Article by Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu titled “EU-Turkey relations are strained but we have common ground to build on” published in Politico, 13 July 2020”, Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-makalesi-13-7-2020.en.mfa приступ: 10/9/2020.
  • “De Benedetti tifa per Renzi:”E’ l’unico leader del Pd”…e bastona ancora Bersani”, Libero Quotidiano 05 Maggio 2013, https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/1235677/De-Benedetti-tifa-per-Renzi—-E–l-unico-leader-del-Pd——e-bastona-ancora-Bersani–.html приступ: 25/4/2017.
  • De Forcade, Raoul, “Italia davanti a Germania e Francia negli scambi marittimi mediterranei”, Il Sole 24 ore, 1 Aprile 2017, https://www.ilsole24ore.com/art/italia-a-germania-e-francia-scambi-marittimi-mediterranei-AE7kyIw приступ: 22/8/2020.
  • Gaiani, Gianandrea, “Quale ruolo per i militari italiani nella Libia sotto l’egemonia di russi e turchi?”, Analisi difesa 15 Gennaio 2020, https://www.analisidifesa.it/2020/01/quale-ruolo-per-i-militari-italiani-nella-libia-sotto-legemonia-di-russi-e-turchi/ приступ: 10/10/2020.
  • www.globalgeografia.com
  • Intervista con Stefania Craxi, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 02/10/2010, https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/interviste/2010/02/20100210_situazione_iran.html приступ: 24/8/2020.
  • Iran, Info mercati esteri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2020, http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_104_iran.pdf приступ: 24/8/2020.
  • Keay Justin, “Country Report: Libya”, Global Finance January 01, 2011, http://www.gfmag.com/archives/133-january-2011/10948-country-report-libya.html#axzz1NRX3TsMe, скинуто: 26/05/2011.
  • Latino, Agostina, “Italia e Grecia: zone economiche esclusive e interessi nel Mediterraneo”, ISPI 22 Giugno 2020, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617#:~:text=Uno%20stato %20costiero%20non%20pu%C3%B2,zona%20economica%20esclusiva%20(Zee). приступ: 10/10/2020.
  • “Libya”, European Commission, 23 April 2020, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/  приступ: 29/8/2020.
  • “Libya”, The Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/country/lby приступ: 2/9/2020.
  • “Libia, due ore di colloquio a palazzo Chigi tra Conte e Haftar”, Il Messaggero 16 Maggio 2019, https://www.ilmessaggero.it/politica/la_lunga_transizione_libica-4495529.html приступ: 12/8/2020.
  •  “Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT)”, Esercito 2020, http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Libia-MIL.aspx приступ: 9/10/2020.
  • Nardone, Isabella, “Tregua a rischio? Il petrolio libico nel mirino. E Moavero incontra Haftar”, Formiche 10/09/2018 https://formiche.net/2018/09/petrolio-libico-mirino-moavero-haftar/ приступ: 12/8/2020.
  • NEWSMAKER-“Italian Prussian” Monti sworn in as premier, Reuters November 16, 2011, https://www.reuters.com/article/italy-monti/newsmaker-italian-prussian-monti-sworn-in-as-premier-idUSL5E7MG4JG20111116?feedType=RSS&feedName=technologySector приступ: 20/8/2020.
  • Pica, Paolo, “Geithner: «Nel 2011 una trama europea per far cadere Berlusconi»”, Corriere.it, 13 Maggio 2014, https://www.corriere.it/economia/14_maggio_13/geithner-nel-2011-trama-europea-far-cadere-berlusconi-9fae6c54-da81-11e3-87dc-12e8f7025c68.shtml приступ: 31/8/2020.
  • Ports of Genoa, https://www.portsofgenoa.com/en/about-us/port-in-numbers.html
  • www.sapere.it
  • Siepelunga, Viola, “Italia-Egitto: ambasciatore al Cairo, i camaleonti”, Affari internazionali 16 Ago 2017, https://www.affarinternazionali.it/2017/08/italia-egitto-regeni-ambasciatore/ приступ: 20/9/2020.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 327::911.3(450)(262) 159-186