Изабери језик:
Тема броја

ВРЕДНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ КОРЕЛАЦИЈЕ МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА И ТЕРОРИЗМА

Сажетак

У раду се анализира евентуална повезаност између менталних поремећаја и тероризма/насилног екстремизма. Како је ова тема веома мало истраживана, те постоји значајна научна празнина, аутор је уз помоћ компаративне анализе постојећих емпиријских студија дошао до неколико закључака. Прво, постоји велика стигматизација особа са менталним обољењима, што утиче на стварање одређених предрасуда које повезују оболеле са насилним понашањем (што је претежно нетачно). Друго, стопа преваленције менталних обољења се код терориста не разликује значајно у односу на општу популацију. Треће, утврђени су различити ментални поремећаји код различитих врста тероризма (у зависности од идеологије). Четврто, радикализација која води ка насилном екстремизму и тероризму није ментални поремећај и не можемо је тако сагледавати. Додатни проблем у истраживању ове теме је што не постоји адекватна сарадња између медицинске струке и практичара и теоретичара који се баве P/CVERLT, те треба радити на њиховом повезивању како бисмо имали поуздане податке из ове области.

*** Аутор се посебно захваљује на стручној помоћи и саветима приликом писања овог рада:  Др сци. мед. Милици Ишљамовић, Дом здравља Ниш;  и Кл. асист. др Роберту Грујичићу, Институт за ментално здравље и Медицински факултет Универзитета у Београду. 

кључне речи:

Референце

  Al-Attar, Zainab. 2019. Extremism, radicalisation & mental health: Handbook for practitioners.

  American Psychiatric Association. 2022. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., text rev.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

  Bakker, Edwin. 2006. Jihadi terrorists in Europe: Their characteristics and the circumstances in which they joined the jihad: An exploratory study. Clingendael: Netherlands Institute of International Relations.

  Bazex, Hélène, and Jean-Yves Mensat. 2016. “Who are the French jihadists? Analysis of 12 cases to help develop profiles and assessment of the risk of acting out.” Annales MedicoPsychologiques 174 (4).

  Bifolchi. Giuliano. 2022. “Conflict in Ukraine, Russian-Language Jihadist Propaganda, Chechens Battalions and the Link With The Russian North Caucaus.” The Policy of National Security 23 (2): 33‒47. doi: https://doi.org/10.22182/pnb.2322022.2.

  Böckler, Nils et al. 2018. “Same but different? Developmental pathways to demonstrative targeted attacks—Qualitative case analyses of adolescent and young adult perpetrators of targeted school attacks and jihadi terrorist attacks in Germany.” International Journal of Developmental Science 174 (4).

  Byman, Daniel. 2017. “Can Lone Wolves Be Stopped?Brookings. Last access February 12, 2024. https://www.brookings.edu/.

  Bazex, Hélène et al. 2017. “The mirror of hatred”. Prison treatment of radicalization: Clinical and criminological analysis of 112 persons under court.” Annales Medico-Psychologiques 175 (3).

  Capellan, Joel. 2015. “Lone wolf terrorist or deranged shooter? A study of ideological active shooter events in the United States, 1970–2014.” Studies in Conflict & Terrorism 38 (6)

  Collin, Clark. 2023. “Trends in Terrorism: What’s on the Horizon in 2023?” Foreign Policy Research Institute. Last acces January 4, 2024. https://www.fpri.org/article/2023/01/trends-in-terrorism-whats-on-the-horizon-in-2023.

  Corner, Emily, Paul Gill, and Oliver Mason. 2016. “Mental health disorders and the terrorist: A research note probing selection effects and disorder prevalence.” Studies in Conflict & Terrorism 39 (6). doi: https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1120099.

  Corner, Emily and Paul Gill. 2015. “A false dichotomy? Mental illness and lone-actor terrorism.” Law and Human Behavior 39 (1). doi: https://doi.org/10.1037/lhb0000102.

  Corner, Taylor, Helen Van Der Vegt, Isabelle Salman, Nadine Rottweiler, Bettina Hetzel, Florian Clemmow, Caitlin Schulten, Norah and Paul Gill. 2021. “Reviewing the links between violent extremism and personality, personality disorders, and psychopathy.” Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 32 (3): 378‒407. doi: https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/14789949.2021.1884736.

  De Vogel, Vivienne, Jeantine Stam, Yvonne Bouman, Paul Ter Horst, and Marike Lancel. 2016. “Violent women: A multicentre study into gender differences in forensic psychiatric patients.” Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 27 (2): 145‒168. doi: https://doi.org/10.1080/14789949.2015.1102312.

  Dom, Geert, Meryam Schouler-Ocak, Kamaldeep Bhui, Hella Demunter, Leven Kuey, Andrea Raballo, Dorota Frydecka, Blazej Misiak, Philip Gorwood, and Jerzy Samochowies. 2018. “Mass violence, radicalization and terrorism: A role for psychiatric profession?” European Psychiatry49. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.01.001.

  Đorić, Marija. 2023. „Trendovi u savremenom terorizmu: izazovi i pouke.” Politička revija 78 (4): 71‒92. doi: 10.5937/pr78-45627.

  Đorić, Marija. 2022. „Challenges Faced by Young Scholars in Reseaeching Extremism.” The Policy of National Security: special issue 83 (1): 7‒21. doi:https://doi.org/10.22182/pnb.specijal2022.1.

  Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije.

  Ganor, Boaz. 2005. „Understanding the Motivations of ‘Lone Wolf’ Terrorists: The ‘Bathtub’ Model.” Perspectives on Terrorism 15 (2): 23‒32.

  Gill, Paul et al. 2021. “Systematic Review of Mental Health Problems and Violent Extremism.” The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 32.

  Gill, Paul et al. 2020. “Systematic Review of Mental Health Problems and Violent Extremism.” The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 32 (1). Institute for Economics Peace. 2022. Global Terrorism Index 2022. Last access January 4, 2024. https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022

  Jasko, Katarzyna et al. 2017. “Quest for significance and violent extremism: The case of domestic radicalization.” Political Psychology 38 (5): 815‒831. doi: 10.1111/pops.12376.

  Knight, Sarah, Katie Woodward, and Gary Lancaster. 2017. “Violent versus nonviolent actors: An empirical study of different types of extremism.” Journal of Threat Assessment and Management 4 (4): 230‒248. doi: http://dx.doi.org/10.1037/tam0000086.

  Leygraf, Norbert. 2014. “On the phenomenology of Islamic terrorist offenders.” Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 8 (4).

  Marić, Nadja et al. 2022. “Covid-19-related stressors, mental disorders, depressive and anxiety symptoms: a cross-sectional, nationally-representative, face-to-face survey in Serbia.” Epidemiol Psychiatr Sci. doi: 10.1017/S2045796022000117.

  Merari, Ariel. 2010. Driven to death: Psychological and social aspects of suicide terrorism. Oxford: Oxford University Press.

  Merari, Ariel, et al. 2009. “Personality characteristics of “self martyrs”/“suicide bombers” and organizers of suicide attacks.” Terrorism and Political Violence 22 (1).

  NCTV. 2021. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Last access February 4, 2024. https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2021/10/26/dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-55.

  RAN. 2019. Extremism, Radicalisation & Mental Health: Handbook for Practitioners. Last access February 4, 2024. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2019-11/ran_h-sc_handbook-for-practitioners_extremism-radicalisation-mental-health_112019_en.pdf.

  RAN. 2019. A mental health approach to understanding violent extremism. Last access February 15, 2024. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2019 07/ran_hsc_prac_mental_health_03062019_en.pdf.

  Radicalisation Awareness Network (RAN). Last access: February 2, 2024.             https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_h-sc_handbook-for-practitioners_extremism-radicalisation-mental-health_112019_en.pdf.

  Ruby, Charles. 2002. “Are Terrorists Mentally Deranged?” Analyses of Social Issues and Public Policy 2 (1).

  Sarma Kiran et al. 2022. “Mental disorder, psychological problems and terrorist behaviour: a systematic review and meta-analysis”. Campbell Syst Rev.18 (3).

  Schmid, Alex. 2005. “Root Causes of Terrorism: Some Conceptual Notes, a Set of Indicators, and a Model”. Democracy & Security 1 (2).

  Schulten, Norah. 2022. “Practitioners’ perspectives on the challenges of dealing with the interaction between mental illness and violent extremism in Countering Violent Extremism (CVE).” Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. doi: https://doi.org/10.1080/19434472.2022.2142268.

  Simi, Peter, Bryan Bubolz, and Karyn Sporer. 2016. “Narratives of childhood adversity and adolescent misconduct as precursors to violent extremism: A life-course criminological approach.” Journal of Research in Crime and Delinquency 53 (4): 1‒28. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0022427815627312.

  Sputnik. 2024. „Herš: Obaveštajna služba SAD nije unapred znala da će upravo „Krokus” biti meta terorističkog napada.” Poslednji pristup: 03. April 2024. https://lat.sputnikportal.rs/20240403/hers-cia-upozoravala-rusiju-na-pripremu-teroristickog-akta-u-krokusu–1170694165.html#:~:text=bile%20previ%C5%A1e%20op%C5%A1te.-,Napad%20na%20%E2%80%9EKrokus%20siti%20hol%E2%80%9C,starateljstvo%20nad%20njima%20preuzimaju%20ro%C4%91aci.

  Stepanova, Ekaterina. 2021. “Terrorism in the Russian Empire.” In The Cambridge History of Terorrism. Cambridge: Cambridge University Press.

  Trimbur, Amad et al. 2021. “Are radicalization and terrorism associated with psychiatric disorders?” A systematic review. J Psychiatr Res. 214‒222. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.002.

  UNDP. 2022. Guidance note: Integrating Mental Health and Psychosocial Support into Peacebuilding. New York: UNDP.

  Van Leyenhorst, Maarten i Andreas Ada. 2017. “Dutch Suspects of Terrorist Activity: A Study of Their Biographical Backgrounds Based on Primary Sources.” Journal for Deradicalization (12).

  Weenink, Anton. 2015. “Behavioral problems and disorders among radicals in police Files.” Perspectives on Terrorism 9 (2): 17‒33.

  WHO. 20023. Investing in mental health. Last access January 2, 2024. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42823/9241562579.pdf?sequence=1.

  Weine, Eisenman et al. 2017. “Utilizing mental health professionals to help prevent the next attacks.” International Review of Psychiatry 29 (4): 334‒340. doi:  http://dx.doi.org/10.1080/09540261.2017.1343533.

  WHO. 2022. Mental health. Poslednji pristup: 03.01.2024. https://www.who.int/news room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

  Euronews. 2023. Lone wolf terrorists in Europe are not so lonely anymore – who is radicalising andrecruiting them?. Last access January 5, 2024.  https://www.euronews.com/2023/10/26/lone-wolf-terrorists-in-europe-are-not-so-lonely-anymore-who-is-radicalising-and-recruitin.

  Vision of Humanity. 2023. Global Terrorism Index. Last access January 3, 2024. https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 3/2024 3/2024 УДК 327.88::323.28 39-58