Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA U EVROPSKIM I SVETSKIM TOKOVIMA

ISTORIJSKI PREGLED DEMOGRAFSKIH TENDENCIJA SRPSKOG NARODA

Sažetak

“Da nije bilo ratova… Srba bi bilo…”

Ovaj članak posvećen je u literaturi više puta ponovljenim tezama prema kojima je srpsko stanovništvo tokom poznog srednjeg veka bilo jednako brojno kao narodi pojedinih zapadoevropskih država, nakon čega je posledicom ratova, seoba i asimilacije do savremenog doba postalo višestruko malobrojnije od njih. Analizirajući poznate podatke o brojnosti stanovništva Srbije i srpskih zemalja, te balkanskih i zapadnoevropskih društava, tokom prethodnih hiljadu godina, došli smo do nešto drugačijih zaključaka koji su uporedno predstavljeni u ovom radu.

Ključne reči:

Reference

Nacionalni interes 3/2021 3/2021 УДК 314.18(=163.41)“13/20“ 169-185
ç