Tema broja

FENOMENOLOGIJA STUDENTSKE POBUNE 1968.

ISTORIJSKA VERTIKALA UTICAJA LEVICE – STUDENTSKE DEMONSTRACIJE PRE 1968. I „CRVENI UNIVERZITET“ PRE „UNIVERZITETA KARL MARKS“

Sažetak

U radu se posmatra istorijska vertikala uticaja levice, odnosno Komunističke partije Jugoslavije, na Beogradskom univerzitetu od 20-ih godina 20. veka do 1968. godine. Cilj je bio da se uoči i opiše kontinuitet uticaja komunista i levih ideja na ovu ustanovu i studente u posmatranom periodu. Posebna pažnja je posvećena 30-im godinama kada su komunisti uspeli da ostvare snažan uticaj i kontrolu nad političkim delovanjem beogradskih studenata i da ih uključe u antirežimske demonstracije u okviru „studentskog naprednog pokreta“. Uticaj komunista je bio takav da je uoči Drugog svetskog rata Beogradski univerzitet nazivan „crveni univerzitet“. Uočava se da je Komunistička partija posle Drugog svetskog rata, kada je osvojila vlast i po svojoj volji oblikovala državu, društvo i sam Univerzitet, sistematski izgrađivala i negovala tradiciju „crvenog univerziteta“ i „studentskog naprednog pokreta“. Namera je bila da ova tradicija postane uzor u formiranju novih generacija „socijalističke inteligencije“ i u potpunosti zameni „buržoasku“ tradiciju Univerziteta. Zaključuje se da je tradicija „crvenog univerziteta“ uticala i na generaciju studenata koja je pokrenula studentski bunt 1968. Međutim, ovaj put je nosilac tradicije bio izvan Partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, što u sistemu kakav je sama Partija ustrojila nije bilo poželjno ni moguće.

Ključne reči:

Reference

  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, Записници са седница Универзитетског сената 1938-1939, 30. новембар 1939.
  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, 1939, фасц. X, документ 10, Извештај ректора 1938/39.
  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, фасцикла XIV, 1940, Извештај о инциденту 30. новембра 1939.
  • Бонџић, Драгомир, „Поглед на прошлост Београдског универзитета после Другог светског рата – стварање нове традиције“, у зборнику: Спомен места – историја – сећања (уредник Драгана Радојичић), Етнографски институт САНУ, Београд, 2009, стр. 161-174.
  • Васић, Мирољуб, „Револуционарни студентски покрет 1929-1941“, у зборнику: Универзитет у Београду 1838–1988 (главни уредник Андреј Митровић), Универзитет у Београду, Савремена администрација, Београд 1988, стр. 861-880
  • Весовић, Милан, „Студентска штампа између два светска рата“, у зборнику: Универзитет у Београду 1838–1988 (главни уредник Андреј Митровић), Универзитет у Београду, Савремена администрација, Београд 1988, стр. 881-899.
  • „Годишњи извештај ректора Универзитета министру просвете за 1924/25. школску годину“, Универзитет у Београду, Београд, 1925.
  • Дамјановић, Милица, Напредни покрет студената Београдског универзитета, књига I, од 1919. до 1929, Нолит, Београд, 1966.
  • Историјски архив Београда, фонд Градски комитет КПЈ, фасцикла 516, Записник са саветовања ЦК КПЈ по питању универзитета, 16. јануар 1952.
  • Николић, Коста, Комунисти у Краљевини Југославији. Од социјал-демократије до стаљинизма 1919-1941, Центар за савремену историју југоисточне Европе, Београд, 2000.
  • Ристановић, Раде, „Идеолошка оријентација чланова Клуба студената ЈРЗ Словенски југ“, Токови историје, Институт за новију историју Србије, Београд, бр. 1/2016, стр. 143-164.
  • Ристановић, Раде, „Организовање демократске омладине на Универзитету у Београду (1939-1941), Годишњак за друштвену историју, Удружење за друштвену историју, Београд, бр. 3/2017, стр. 51-78.
  • Станковић, Ђорђе, „Социјална историја револуционарног студентског покрета 1919-1941“, у: Студенти и Универзитет 1914 – 1954, Центар за савремену историју југоисточне Европе, Београд 2000, стр. 40-66.
  • Станковић, Ђорђе, „Универзитет, комунисти и диктатура (1929-1932)“, у: Студенти и универзитет 1914-1954, Центар за савремену историју Југоисточне Европе, Београд 2000, стр. 105-145.
  • Тошић, Десимир, „Једно виђење студентских политичких кретања пред Други светски рат – личне белешке из 1941. године“, Токови историје, Институт за новију историју Србије, Београд, бр. 3/2006, стр. 229-265.
  • Цвијић, Јован, О научном раду и о нашем Универзитету, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1907.
  • „Akciono-politički program“, Student, br. 2, vanredni broj, 8. jun 1968, str. 1-2.
  • Beogradski univerzitet i ’68, Zbornik dokumenata o studentskim demonstracijama (priredili Momčilo Mitrović i Dobrica Vulović), Centar za marksizam Univerziteta, Beograd 1989.
  • Bondžić, Dragomir, Beogradski univerzitet 1944–1952, Institut za savremenu istoriju, Beograd,
  • Damjanović, Milica, „Klub studenata komunista na Beogradskom univerzitetu (1919-1921)“, u zborniku: Crveni univerzitet (urednici Milica Damjanović, Miloš Jevtić, Milan Vukos), Beogradski univerzitet, Beograd, 1966, str. 7-32.
  • Hobsbaum, Erik, Interesantna vremena. Jedan život u dvadesetom veku, CID, Podgorica, 2005.
  • Marković, Predrag, „Predistorija studentskih pokreta – uporedna perspektiva do Drugog svetskog rata“, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, br. 1/2001, str. 19-32.
  • Nikolić, Kosta, Boljševizacija KPJ 1919-1929. Istorijske posledice, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1994.
  • Radević, Milorad, „Licej i Velika škola 1838-1905“, u: Studenti Beogradskog univerziteta 1838–1941: hronologija političkog života, Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ, Beograd, 1971, str. 9-28.
PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 378.4(497.11):329.13/.15“1920/1968“ 41-56
ç