Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I RELIGIJA NA SRPSKOM JEZIČKO-ETNIČKOM PROSTORU

ISTORIJA, RAT I NACIONALNI IDENTITET

Sažetak

U ovom članku autor razmatra odnos između istorije, rata i nacionalnog identiteta. Rat predstavlja društveni i politički fenomen koji ima više značajnih društvenih funkcija od kojih je jedna od najbitnijih njegova uloga u stvaranju i oblikovanju etničkog i nacionalnog identiteta. Pored neposredne uloge koju nasilje i sećanja proizišla iz njega imaju u afirmaciji identiteta, faktičke i mitske istorijske predstave rata ugrađene su u temelje nacionalnih ideologija velikog broja nacija. Ističe se da moćno i jedinstveno iskustvo rata ima kapacitet davanja emocionalnog naboja kulturnom i političkom diskursu, koji bi bilo teško, ako ne i nemoguće, dobiti na bilo koji drugi način. Ratna sećanja zauzimaju značajan prostor u javnom diskursu, a njihova stvarna moć i uticaj posebno dobijaju na značaju u periodima političkih i bezbednosnih kriza. Rat, stoga, nije samo destruktivan faktor društvenog razvoja; sasvim suprotno, on često predstavlja motor izgradnje kulture, identiteta, društva, države i, konačno, same nacije, što ga čini verovatno jedinim fenome­nom koji poseduje moć da ruši i izgrađuje, uništava i stvara istovremeno.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Андерсон, Бенедикт, Нација, замишљена заједница, Беотрад, Плато, 1998.
  2. Базић, Јован, „Улога косовскот мита у обликовању српскот националног идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012, Институт за политичке студије, Беотрад, 2012.
  3. Bramson, Leon and George W. Goethals (eds.) War, Basic Books, New York and London, 1964.
  4. Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983.
  5. Gillis, John R. (ed.), Commemorations: The Politics of National identity, John R. Princeton University Press, Princeton, 1994.
  6. Kolsto, Pal (ed.), Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, Hurst & Company, London, 2005.
  7. Ludendorff, Erich Gen., The Nation at War, Hutchinson & Co, London, 1936.
  8. Милошевић, Јасна, „Значај националног идентитета“, Српска поли­тичка мисао, бр. 1-4/2003, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  9. Milosevic, Katarina, Misa Stojadinovic, “Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity”, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol 11, No 1, 2012.
  10. Милошевић, Зоран, „Улога идеологије у развоју личности“, Поли­тичка ревија, бр. 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  11. Пешић, Милена, „Национални идентитет у дискурзивној пракси: Једно промишљање у мултидисциплинарном кључу“, Политичка ревија, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  12. Радаковић, Милован, „Проблеми у конструкцији колективног нацио­налног идентитета“, Политичка ревија, бр.3/2012, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2012.
  13. Segal, Robert A., Theories of Myths, Garland, New York, 1996.
  14. Симеуновић, Драган (ур.), Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002.
  15. Smith, Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, Blackwell, Oxford, 1986.
  16. Shroder, Ingo and Bettina E. Schmidt (eds.), Anthropology of Violence and Conflict, Routhledge, London, 2001.
  17. Schopflin, George, Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company, London, 2000.
  18. Herman, Daniel , The Construction of Memory in Interwar France, UCP, Chicago, 1994.
  19. Hoepken, Wolfgang, “War, Memory and Education in a Fragmented Soci­ety”, East European Politics and Societies, Vol 13, No. 1, 1999.
  20. Hosking, George and George Schopflin (eds.), Myths and Nationhood, Hurst & Company, London, 1997.
  21. Hutton, Patrick, History as an Art of Memory, University of Vermont, Hanover, 1993.
  22. Connerton, Paul, How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
  23. Williams, Robin M.Junior, The Wars Within: Peoples and States in Con­flict, Manas Publications, New Delhi, 2004.
PERIODIKA Politička revija 1/2014 УДК: 94+355.4]:316.356.4 45-65
ç