Izaberi jezik:
Tema broja

ISTOČNA (GEO)POLITIKA VATIKANA

Sažetak

Papa Jovan XXIII je krajem 60-ih godina prošlog veka govorio da je “strategija Rimokatoličke crkve usmerena na ostvarenje dva zadatka: pacifikaciju međunarodnih odnosa i širenje uticaja preko globalnog pastirstva“. Drugim rečima, cilj Vatikana je pax catolica, koji treba da formira “mirno i harmonično društvo“. Zbog toga Rimska crkva širi humanitarni, prosvetiteljski i filozofsko-misionarski rad po svetu, pomaže siromašne (posebno koji posle toga postaju rimokatolici). U praksi geopolitika Vatikana predstavlja antipod političkoj korektnosti i globalnom materijalizmu, koji sve više osvaja savremenog čoveka. No, novi papa Franjo uneo je korekcije u vatikansku (geo)politiku dajući prednost podčinjavanju pravoslavnih, pre svega vaseljenskog patrijarha i pravoslavnih u Turskoj, zatim Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, uz obavezno promenu identiteta, te uspostavi dobrih odnosa sa SAD i Velikom Britanijom, uz čiju pomoć želi da slama pravoslavne, kako je to već činio slamajući komunizam i Sovjetski Savez. Novi papa Franjo, poznato je, ne uvažava pravoslavlje i pravoslavne crkve i predložio je da se istočna politika Vatikana vodi u okviru strategije long duree (“velika delatnost“). Takođe, papa Franjo je najavio da će istočnu politiku voditi po obrascu koji je zacrtao Benedikt XVI, a ovaj je, opet, bio pristalica pogleda Jovana Pavla II.

Ključne reči:

Reference

УДК 272(456.31):271.2+327::911.3”19/20” 57-77
ç