Tema broja

IZAZOVI ZAŠTITE DECE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

ISTICANjE VAŽNOSTI PRAVA DECE NA ALTERNATIVNOM STARANjU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO NA IDENTITET I PRAVO NA PARTICIPACIJU

Sažetak

Deca u sistemu alternativne brige zaslužuju jednake mogućnosti i jednako poštovanje prava kao i deca koja žive u biološkim porodicama. Neophodno je da prava dece na alternativnom staranju imaju centralno mesto u svim procesima brige. Njihova prava i dobrobit zahtevaju posebnu pažnju i moraju se čuvati i smatrati nepovredivima. Kako bi operacionalizovala opšte standarde Konvencije o pravima deteta, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2009. godine usvojila je dokument “Smernice za alternativno staranje o deci”. U Republici Srbiji za sada ne postoji zakon koji objedinjuje sva prava deteta, ali su odredbe koje prava deteta štite razasute po brojnim zakonima. Prava deteta su inkorporirana u Zakon o socijalnoj zaštiti, Porodični zakon, pojedine pravilnike i uredbe. Na inicijativu Saveta za prava deteta 2019. godine urađen je Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. Idejno je ovaj zakon zamišljen tako da na jednom mestu objedini prava deteta, instrumente za promociju, unapređenje, koordinaciju i kontrolu realizacije. Aktuelno ovakav zakon ne postoji nigde u pravnoj praksi u Evropi. Njegov sadržaj pokušava da odgovori objektivnoj stvarnosti ne bežeći od osnovne suštine koja je definisana u okviru Konvencije o pravima deteta.
Predmet ovog rada jeste stavljanje u fokus prava dece na alternativnom staranju, odnosno percepcija deteta kao celovitog bića – pojedinca, člana porodice i zajednice sa pravima i odgovornostima adekvatnim njegovom uzrastu i stepenu razvoja. Takođe, deo rada je posvećen podrobnijem objašnjenju značaja dva vrlo kompleksna prava, čije ostvarivanje doprinosi zdravom razvoju dece i mladih na alternativnom staranju, a to su pravo na participaciju i pravo na identitet.
Značajnost dečijih prava u sistemu alternativne brige se ogleda u obezbeđenju jednakih mogućnosti za decu na alternativnom staranju i decu u biološkim porodicama; dodatnoj pomoći i podršci deci u sistemu alternativne brige zbog osetljivosti situacije u kojoj se nalaze i njihove ranjivosti; poštovanju i senzitivnosti za njihove različite karakteristike u pogledu: uzrasta, pola, etničke pripadnosti, invaliditeta i slično.

Ključne reči:

Reference

  • Аврамовић Маша, Кад смо питани, а не испитивани- Консултације са децом у покрету. Save the Children, Сарајево, 2014. стр. 23, 26.
  • Бургунд Aнита, Утицај личних и срединских фактора на младе у процесу припреме за напуштање алтернативног старања. Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2017, стр. 88, 93, 94.
  • Бургунд Анита, Жегарац Невенка, „Је л’ ти радиш у понедељак, па ко ће да баци кофу воде иза мене: искуства и гледишта младих на смештају, њихових одгајатеља и водитеља случаја“ У  У лавиринту социјалне заштите: поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају (Ур. Жегарац Невенка), Факултет политичких наука и Уницеф, Београд, 2014, стр. 42, 360, 363, 364.
  • Галоња Александра, Водич за процену најбољег интереса детета, Атина – Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика насиља над женама, Београд, 2015, стр. 23-27.
  • Грујић Добрила, Хаџовић Љиљана, Иванишевић Љиљана, Текић Весна,  Сигурним кораком до хранитељства, Центар за породични смештај и усвојење, Београд, 2009, стр. 83.
  • Жегарац Невенка, Од проблема до прилика у вођењу случаја, приручник за практичаре, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Београд, 2015, стр. 142, 251.
  • Жегарац Невенка, Кишјухас Алексеј, Тасев Периновић Богданка, Копривица Ивана, Јовановић Душко, Шовљански Радомир, Ђорђевић Љиљана, Водич за културно компетентну праксу у социјалној заштити, Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, 2016, стр. 50.
  • Уницеф, Србија и Црна Гора, Конвенција о правима детета 1989, Интернет, http://www.unicef.org/montenegro/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolima.pdf, 20/06/2019.
  • Мутавџић Раденко, Идентитет – од појединачног до наднационалног, Министарство одбране РС, Управа за односе са јавношћу, Београд,  2017, str. 144.
  • Породични закон Републике Србије,  Службени гласник РС. Београд, бр. 18/2005, 72/2011.
  • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, Сл.гласник РС, чл. 68, бр. 59/08, 37/10.
  • Правилник о хранитељству, Службени гласник РС. бр. 36/2008), доступно на https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_hraniteljstvu.html
  • Смернице УН за алтернативно старање о деци и планирање сталности, United Nation, Guidelines for Alternative Care of Children, UN General Assembly (UNGA), бр. 64/142, 2009, стр. 3.
  • Смернице за планирање сталности у центрима за социјални рад, Интернет, https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/201808/Smernice_za_planiranje_stalnosti.pdf , 05/05/2019, стр. 15,16, 17
  • Стевановић Гордана, Предговор приручнику”Остваривање дечијих права” Остваривање дечијих права: Приручник за обуку стручних радника, који раде са децом у систему алтернативне бриге (Ур. Куриџа Љубица), Фондација СОС Дечија села Србија, 2018, стр. 3, 7.
  • Стратегија за младе Европске Уније  (2019-2027), доступно на http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf
  • Franklin Anita, Sloper Patricia, Participation of disabled and young people in decision-making relating to social care, Social Policy Research Unit, University of York, 2007, str. 4.
  • Ryan Tony., Walker Rodger, Life Story Work: A practical Guide to Helping Children Understanding Their Past, BAAF, 2007, str. 5-13; 27-41.
  • Whincup Helen. (n.D.), Involving children in assesment and decision- making. Stirling: School of Applied Socialn Science, University of Stirling, 2011, str. 2.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2019 3/2019 УДК 341.231.14-053.2-058.862 29-45
ç