Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМИЗАМ, СЕКУЛАРИЗАМ, ТЕРОРИЗАМ – РАЗЛОЗИ ИПЕРСПЕКТИВЕ ИДЕОЛОШКОГ И ПОЛИТИЧКОГКОНФЛИКТА

Сажетак

Исламизам представља једну од најдинамичнијих и најутицајнијих савремених политичких идеологија на којој се темеље идеолошки ставови и политички циљеви највећег броја активних и утицајних терористичких организација широм света. Једна од основних карактеристика исламске политичке идеологије јесте отпор исламизма свим секуларним културним и политичким вредностима које су суштински супротстављене исламском вредносном систему, заснованом на правилима религије. Управо је схватање културних специфичности исламске цивилизације неопходно у циљу разумевања муслиманског револта против Запада, између осталог манифестованог и у форми исамистичког тероризма, који није усмерен само против западне политичке хегемоније, већ је један од његових највећих циљева супротстављање експанзији западног, секуларног система норми и вредности. Наиме, исламска цивилизација заснована је на теоцентричном погледу на свет и има своје сопствене погледе на друштво и начин живота читавог човечанства, као и тежњу да ове погледе учини универзалним, али, за разлику од западне цивилизације, она никад није била у могућности да започне процес глобализације и прошири свој културни и вредносни систем широм света.

 

кључне речи:

Референце

  1. Brzezinski, Zbigniew, Between Two Ages, Wiking Press, New York, 1970.
  2. Bull, Hedley, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Columbia University Press, New York, 1977.
  3. Bull, Hedley, “The Revolt against the West”,in: The Expansion of International Society, Hedley Bull andAdam Watson (eds.), Oxford University Press, Oxford, 1984.
  4. Вукоичић, Јелена, „Ислам као политички систем”, Религија и толернција, бр. 23, ЦЕИР, Нови Сад, 2015.
  5. Darwish, Adel, “Anti-Americanism in the Arabic Language Media”, Meria Journal, 7, No.4, December, 2003.
  6. Драгишић, Зоран, Бранкица Јанковић, „Радикални исламизам и безбедност Балкана”, Политика националне безбедности, бр. 2/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  7. Јевтић, Мирољуб, „Верско-политичке основе Исламске конференције”, у: Религија и савремени свет, Центар за Марксизам Универзитета у Београду, Београд, 1987.
  8. Јевтић, Мирољуб, Религија и политика: Увод у политикологију религије, Институт за политичке студије и Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  9. Karčić, Fikret, Studije o šerijatskom pravu i institucijama, Sarajevo, El-Kalem, Centar za napredne studije, 2011.
  10. Laqueur, Walter, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Phoenix, London, 2001.
  11. Lewis, Bernard, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, Modern Library, New York, 2003.
  12. Lewis, Bernard, From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East, Phoenix, London, 2004.
  13. Lewis, Bernard, What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response, Oxford University Press, New York, 2002.
  14. Лишанин, Младен, „Ислам и исламизам: Порекло, проблеми, перспективе”, Политика националне безбедности, бр. 2/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  15. Mowbray, Joel, “Maids, Slaves and Prisoners: To be Employed in a Saudi Home – Forced Servitude of Women in Saudi Arabia and in Homes of Saudis in US”, National Review, 02.2003
  16. Pipes, Daniel, “Islam and Islamism-Faith and Ideology”, National Interest, Spring, 2000.
  17. Pipes, Daniel, “Who is the Enemy?”, Commentary, January, 2001.
  18. Tibi, Bassam, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, University of California Press, Berkeley, 1998.
  19. Tibi, Bassam, “The Worldview of Sunni Arab Fundamentalists: Attitudes toward Modern Science and Technology”, in: Fundamentalisms and Society, Martin Marty and Scott Appleby (eds.), University of Chicago Press, Chicago, 1993.
  20. Trifkovic, Serge, “Islam’s Wretched Record on Slavery“, com, Wednesday, November 20, 2002.
  21. Трифковић, Срђа, Мост, бр. 385, Радио Слободна Европа, 29.09.2002.
  22. Trifkovic, Serge, The Sword of the Prophet: Islam: History, Theology, Impact on the World, Regina Orthodox Press, Boston, MA, 2002.
  23. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, Цид, Подгорица, 2000.
  24. Choueiri, M. Youssef, Islamic Fundamentalism, Continuum, London, 1997.
периодика Политика националне безбедности 1/2016 УДК: 316.647.7:28+322]:327.88 261-279