Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ISLAMIZAM I VAŠINGTERNINA DUGOROČNA SVESRDNA POMOĆ PROTIV SRPSKIH INTERESA

Sažetak

Autor analizuje savremene strategije borbe protiv terorizma, koje danas pokušavaju da primene NATO i druge zemlje. Ovaj rad tvrdi, uz pomoć uverljivih primera sa eks-jugoslovenskih vojišta, da su Sjedinjene Države i njeni saveznici godinama pomagali u građanskom ratu u Jugoslaviji, islamskim snagama Alije Izetbegovića i Albancima na Kosovu i Metohiji, kao i Albancima u Albaniji. Čak je i Usama Ben Laden mogao, bez ikakvog problema, da učestvuje u bitkama protiv srpskih hrišćana u Bosni iHercegovini, preko svoje Brigade „El Mudžahidin“. Vašingterna sada žele da izbrišu ovo nedopustivo ponašanje, kao da se ništa nije dogodilo. Autor smatra da ne može biti nikakve uspešne borbe na Balkanu protiv terorizma, sve dok se američka strategija temeljno ne promeni, umesto što istrajava u svom cinizmu „usamljene super-sile“, kako to kaže Hantington. Takođe je neophodan dugotrajan, uporan i iskreni međureligijski dijalog sa muslimanskim verskim liderima, radi smirivanja tenzija u svetu.

Ključne reči:

Reference

  1. Bodansky, Yossef, Offensive in the Balkans, The International Strategic Studies Association, Alexandria, Virginia, 1995.
  2. Bodansky, Yossef, Neki to zovu mir. U iščekivanju rata na Balkanu, Petrović: Jugoistok, Beograd, 1998.
  3. Bodansky, Yossef, Bin Laden, The Man Who Declared War on America, Forum, 1999.
  4. Cooley, John K., Unholly Wars, Pluto Press, London, 1999.
  5. Kohlmann, Evan, Al – Qaida’s Jihad in Europe, 2004.
  6. Petrović Piroćanac, Zoran, AL QAIDA, Usama Ben Laden i ‘Islamska Kominterna’ protiv judeo-hrišćanske civilizacije, EURO, Beograd, 2002.
  7. Петровић Пироћанац, Зоран, Вашингтерна и Срби, од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума, Инстутут за политичке студије, Београд, 2013.
  8. Petrović Piroćanac, Zoran, Mali pojmovnik geopolitike, Centar za geopolitičke studije „Jugoistok“, Institut za političke studije, Beograd, 2004.
  9. Samuel Huntington, The Lonely Superpower“, Foreign Affairs, 2001.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2014 УДК 78+327(73):323.1(=163.41) 89-107
ç