Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ISKUŠENJA MEDIJSKE TRANZICIJE

Sažetak

Promene koje se događaju u medijskim sistemima postsocijalističkih zemalja deo su ukupne tranzicije koja je zahvatila ove zemlje. Radi se o procesu prilagođavanja i prihvatanja principa i standarda koji su nastali u zemljama koje se smatraju demokratskim, a na području Evrope o regulatornom okviru konstituisanom u organizacijama i institucijama Evropske unije. Predmet analize ovog rada su problemi koji u procesu promena mogu da ugroze put ka demokratizaciji javne sfere i društva u celini. Pojave kao što su: komercijalizacija, konzumerizam, koncentracija vlasništva, fragmentacija publike i druge, mogu medijsku tranziciju da dovedu do rezultata suprotnih proklamovanim. Cilj rada je da osvetljavanjem pojedinih primera iskustva zemalja u tranziciji i oslanjanjem na utemeljenu teorijsku literaturu naznači moguće pravce kojim pomenute zamke mogu da budu izbegnute. Upotrebom deskriptivne i komparativne naučne metode i teorijskom analizom, rad nastoji da sintetiše stručno stanovište koje može imati ne samo teorijsku već i društvenu vrednost. Suštinu tog stanovišta određuje zalaganje za regulatornom i koregulatornom intervencijom koja bi u demokratskom duhu obezbedila trajanje medija koji deluju u javnom interesu.

Ključne reči:

Reference

  1. Бараковић, Ведада: „Ре-регулација у БиХ: у функцији приватних или јавних медија“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  2. Башић Хрватин, Сандра: „Имати више… и још више“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  3. Вељановски, Раде: „Комуникација кроз гвоздену завесу или трачак кроз рушевине“, у зборнику: Консолидација демократије 20 година након пада Берлинског зида, ФПН, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2009.
  4. Вељановски, Раде: „Куда стреми европска медијска политика“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр. 132/2011.
  5. Вељановски, Раде: „Медији између бизниса, политике и одговорности према јавности“, Годишњак, ФПН, Београд бр. 6/2011.
  6. Вељановски, Раде: Медијски систем Србије, Чигоја, Београд, 2012.
  7. Гоцини, Ђовани: Историја новинарства, Клио, Београд, 2001.
  8. Донев, Дејан: „Анализа медијске концентрације и сцене у републици Македонији“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  9. Ђурић-Атанасовски, Љ. Ксенија: „Комуницирање и демократија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  10. Jakubowicz, Karol: Media revolution in Europe: ahead of the curve, Council of Europe, Strasbourg, 2011.
  11. Кин, Џон: Цивилно друштво, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  12. Лоример, Роленд: Масовне комуникације, Клио, Београд, 1998.
  13. McChesney, W Robert: The Political Economy of Media, Monthly Review Press, New York, 2008.
  14. McChesney, W. Robert: Bogati mediji siromašna demokratija, Šahinpašić, Sarajevo, 2008.
  15. Rooke, Richard, European Media in the Digital Age, Pearson Longman, London, 2009.
  16. Тјуроу, Џозеф: Медији данас, Клио, Београд, 2012.
  17. Feintuck, Mike and Varney, Mike: Media Regulation, Public Interest and the Law, University Press, Edinburg, 2008.
  18. Черина Јосип: „Медијска концентрација у Хрватској на примјеру задарске медијске сцене“, Медијски дијалози, Елит, Подгорица, 2011.
  19. Штављанин, Драган: Балканизација Интернета и смрт новинара, Чигоја, Београд, 2013.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 316.774(4-11) 235-250
ç