Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ – СУВИШНА, УКРАДЕНА ИЛИ ПОНИЖЕНА РЕЧ?

Сажетак

Ауторка отвара питање сувишних појмова чије је основно значење изманипулисано или измењено у мери да представља супротност првобитном значењу. Полазећи од претпоставке да је појам интелектуалац стабилно формирана представа, заснована на искуству и конкретним примерима, у тексту се преиспитују услови који су довели до инверзије значења у уобичајеној употреби. Створени несклад између основног значења и мимикријске употребе појма постаје предмет анализе: иако се појму интелектуалац приступа као једнозначности која се понавља независно од контекста, анализа је истовремено усмерена на питање могућности постојања интелектуалца у ери институционалне организације техничког друштва (сис­тема) и његове политике истине. Разрешењу овог питања ауторка приступа из језичке и историјске перспективе, кандидујући испитивање познатих речи у језику и борбу за прецизна значења као неодложне и најважније послове хуманистике.

кључне речи:

Референце

  1. Benda, Julien 1997 (1927). Izdaja intelektualaca (prevela Ana Buljan). Politička kultura:
  2. Bodrijar, Žan 1991. Simulakrum i simulacija (prevela Frida Filipović). Svetovi: Novi Sad.
  3. Cummings, Dolan 2005. The Changing Role of the Public Intellectual. Rout­ledge: London and New York.
  4. Дебор, Ги (2003) 1967. Друштво спектакла. Превео Алекса Голијанин. Анархија/Блок 45 (Породична библиотека бр. 4): Београд.
  5. Ђерић, Гордана 2014. Писци и питања. Антрополошки есеји. CLIO/ИЕС: Београд.
  6. Елил, Жак 2015. Царство бесмисла. Уметност и техничко друштво (с француског превео Ненад Теофиловић). Градац: Чачак.
  7. Foucault, Michel. “The Masked Philosopher”, in: Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture, by Lawrence D. Kritzman (1990: 323 330). Rout­ledge, New York & London.
  8. Фуко, Мишел 2012. Моћ/Знање. Одабрани списи и разговори. 1972-1977. С француског превела Оља Петронић. Mediterran Publishing: Нови Сад. Fuller, Steve2005. The intellectual. Thriplow, UK: Icon Books.
  9. Hobsbawm, Eric 2014, April 28, “The Paradox of Public Intellectuals“, in: The Chronicle Review of Public Higher Education.
  10. Jacoby, Russell 1989. The last Intellectuals: American culture in the Age of Academe. Basic Books.
  11. Judt, Tony 1992. Past Imperfect. French Intellectuals. 1944-1956.Barkley-Los Angeles-Oxford.
  12. Judt, Tony 2008. Reappraisals. Reflection on the Forgotten Twentieth Century. New York.
  13. Mumford, Lewis 1970. Mit o mašini I. Tehnika i razvoj čoveka. Grafički zavod Hrvatske: Zagreb.
  14. Mumford, Lewis 1986. Mit o mašini II. Pentagon moći. Grafički zavod Hrvatske: Zagreb.
  15. Мамфорд, Луис 2009. Техника и цивилизација. Mediterran Publishing: Нови Сад.
  16. Muzil, Robert 1993. „Bespomoćna Evropa ili putovanje od nemila do nedraga“ (prevod s nemačkog Srdan Bogosavljević) u: Eseji (1993: 90-115). Svetovi: Novi Sad.
  17. Muzil, Robert 2007. Čovek bez svojstava. Etos i Beoknjiga: Beograd.
  18. Niče, Fridrih 2009. Ecce Homo. Kako postaješ šta si? (s nemačkog preveo Vladimir Ćorović). Partenon: Beograd.
  19. Нозик, Роберт 2005. „Зашто су интелектуалци против капитализма?“ (превео Александар Новаковић). Сајт Каталаксија: приступљено 09.04.2016. http://katalaksija.com/2005/02/28/zasto-su-intelektualci-protivkapitalizma/
  20. Nussbaum, C. Martha 2010. Not for Why Democracy Needs the Hu­manities . Princeton N. J.: Princeton University Press.
  21. Ортега и Гасет, Хосе 1998. Посматрач (превод с шпанског Б.Буквић). CLIO: Београд.
  22. Said, Edward W. 1994. Representations of the intellectual: the 1993 Reith New York: Vintage Books.
  23. Vajld, Oskar 2000. Propast laganja (prevela Gordana Ćirjanić). Paideia: Beograd.
  24. Virilio, Pol 2011. Kritični prostor (prevela Slobodanka Šibalić). Gradac: Čačak/Beograd.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 141.319.8 83-104