Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Сажетак

На територији општине Алексинац, према попису из 2011. године живи нешто више од 50.000 становника, а према подацима којима располаже Служба повереништва за избегла и интерно расељена лица, боравило је преко 5.000 избеглих и 2.000 интерно расељених лица, а њих преко 3.000 су у овом тренутку нашли уточиште на подручју општине што је око 6% укупног броја грађана општине Алексинац. То је број лица који локална заједница не сме никако занемарити. У складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, Општина Алексинац је реализовала активности у циљу побољшања животних услова, смањењу сиромаштва и повећању интеграције избеглих и интерно расељених лица. Формирањем Савета за управљањем миграција обједињени су сви битни субјекти у локалној заједници и створени су неопходни услови за константно праћење проблема, координацију и реализацију циљева. Локална заједница је до сада кроз различите приступе и начине, а превасходно преко Службе повереништва за избегла и расељена лица, учествовала у реализацији многобројних активности и пројеката у циљу подршке избеглим и интерно расељеним лицима. Све те активности и пројекти (изградња станова, школовање, социјална заштита, правна помоћ и др.) су водиле и треба и даље да воде ка већој, све до потпуне интеграције избеглих и интерно расељених лица у локалну и ширу заједницу. Општина Алексинац је усвојила Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Алексинац. Стратешки оквир овог плана је одређен у стратешким документима пре свега у Националној стратегији за решавање питања избеглих и интерно расељених лица као и у Стратешком плану за економски развој општине Алексинац као и Стратешком плану за за развој социјалне заштите општине Алексинац.

кључне речи:

Референце

  1. A New Beginning: Refugee Integration in Europe UNHCR, 2013.URL: http://www.refworld.org/docid/522980604.html
  2. Анализа положаја интерно расељених лица са Косова у Србији. Закон и пракса, UNHCR, PRAXIS, Београд, 2007.године
  3. Вучић, Оливера; Качапор, Захера, Најбоље праксе у имплементацији локалних акционих планова за решавање питања избеглих, интерно
   расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, Међународна организација за миграције – Мисија у Србији, Београд
  4. Драгојевић, Мила, Тhe Politics of Refugee Identity: Newcomers in Serbia from Bosnia and Herzegovina and Croatiac, 1992-2009, A Dissertation
   Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Dr of Philosophy, Providence, Rhode Island, 2010.
  5. Закон о миграцијама, Сл.гласник РС, бр. 107/2012
  6. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у
   Општини Алексинац у периоду 2013.-2016.године. Преузето са: http://www.aleksinac.org/index.php/o-gradu-i-okolini/geografski-polozaj
  7. Лукић, Весна, Две деценије избеглиштва у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2015.године
  8. Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица , Преузето са: https://www.minrzs.gov.rs/files/doc/porodica/strategije/Nacionalna%20strategija%20-%20izbegla%20i%20interno%20raseljena%20lica.pdf
  9. Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2017. Преузето са:                                                    http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20172023.pdf
  10. Рашевић, Мирјана, „Миграције и развој у Србији“, Међународна организација за миграције (ИОМ), Београд, 2016, стр. 36
  11. Спирић, Миодраг, Историја Алексинца и околине до краја прве владавине Кнеза Милоша, Центар за културу Алексинац, Алексинац, 1995.године
  12. Стратегије Репубилике Србије можете преузети на званичном сајту Владе Републике Србије пратећи линк http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678
  13. Стратешки план развоја социјалне заштите општине Алексинац за период 2017.-2022, „Сл.лист Општине Алексинац“ бр. 30/2016
  14. Стање и потребе интерно расељених лица, Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, УНХЦР, Београд, 2017.
периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-054.7(497.11) 101-114