Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИНСТИТУЦИЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА – УПОРЕДНА ИСКУСТВА ИЗ СВИЈЕТА И У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Сажетак

У раду је анализирана једна институција која последњих деценија доживела експанзију широм света – омбудсман. Имајући на уму да се у том периоду знатно мења однос између локалних власти и државе, као и да локалне власти у том периоду добијају све веће надлежности у односу на грађане, у раду је посебна пажња посвећања локалним (то јест, муниципалним) заштитницима грађана. Циљ овог рада јесте да укаже на капацитета заштитника грађана који делују на територији града Београда, уз посебан осврт и компарацију са локалним омбудсманима широм света (а нарочито са Шпанијон и Холандијом).

кључне речи:

Референце

  • Давинић, М. (2013). Европски омбудсман и лоша управа (maladministration). Заштитник грађана: Београд.
  • Ђорђевић, С. (2012). Ренесанса локалних власти: упоредни одели. Чигоја штампа: Београд.
  • Ђорђевић, С. & Миленковић, Д. (2011). Капацитети и потенцијали институције локалног омбудсмана у Србији (са истраживањем). OSCE: Београд.
  • Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014.
  • Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04, 62/06.
  • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
  • Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 54/2007.
  • Јанковић, С. (2010) Локални омбудсмани у Србији. Локална самоуправа – прописи и пракса, број 4/10, Стална конференција градова и општина: Београд, стр. 6–11.
  • Лазаревић, М. (2017) Различите форме хибридног модела омбудсмана са освртом на  заштитника грађана у Србији. Политичка ревија: 4/2017, 119-136.
  • Миленковић, Д. (2013) Јавна управа: Одабране теме. Чигоја штампа: Београд.
  • Миљко Ваљаревић, нови заштитник грађана (2019). Доступно на: http://www.politika.rs/sr/clanak/424073/Miljko-Valjarevic-novi-Zastitnik-gradana-Beograda
периодика Администрација и јавне политике 1/2020 1/2020 UDK 351.941(497.11) 89-111