Tema broja

Socijalna politika

INKLUZIJA

Sažetak

Prikaz naučne monografije:
Saša Stepanović,
INKLUZIJA,
Sumatra izdavaštvo,
Šabac, 2018

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2018 1/2018 УДК 376.1-056.26/.36-053.2(049.3) 99-102
ç