Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА У УСПОСТАВЉАЊУ НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА

Сажетак

Предмет овог рада је инструментализација међународних институција у успостављању новог светског поретка. Аутори настоје да одговоре на питања о начину, значају и доприносу инструментализације међународних институција успостављању новог светског поретка. У раду је нови светски поредак дефинисан као пројекат хегемоније Сједињених Држава засноване на „универзалним“ вредностима. Међународне институције се дефинишу као шири појам од међународних организација, али ужи од међународног права и режима. Потом се разматра досадашња пракса инструментализације појединачних институција од стране креатора новог светског поретка, и то примерима из четири групе институција: безбедносних, политичких, економских и осталих. Као теоријски оквир одабрана је теорија институција офанзивног реалисте Џона Миршајмера. Аутори долазе до закључка да је деведесетих година прошлог века инструментализација институција углавном била успешна и дала известан допринос успостављању новог светског поретка. У 21. веку ова инструментализација углавном не успева и наноси одређену штету новом светском поретку. Но, узрок успеха или неуспеха инструментализације већим делом се налази изван оквира институција, у ранијем повлађивању Русије Западу, односно њеном каснијем асертивнијем спољнополитичком понашању.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић Бранислав, „Геостратегијски положај као чинилац безбедности Републике Србије“, у зборнику: Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима (приредили: Марко Николић, Драгољуб Тодић), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013, стр. 841-855.
  2. Ђорђевић Бранислав, Глишић Мирослав, Организација Северноатлантског уговора (НАТО), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013.
  3. Рачић Обрад, Димитријевић Војин, Међународне организације, Савремена администрација, Београд, 1988.
  4. Симић Драган, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ/Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  5. Суту Жорж-Анри, Неизвестан савез – историја Европске заједнице, CLIO, Београд, 2001.
  6. Трапара Владимир, „Ограничења Заједничке спољне и безбедносне политике: коме заправо Србија треба да се прилагоди?“, у зборнику: Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ (приредили: Драган Ђукановић, Милош Јончић), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012, стр. 42-56.
  7. Трапара Владимир, „Случај ОЕБС као тест за Миршајмерову теорију међународних институција“, у зборнику: Четрдесет година од потписивања Хелсиншког завршног акта (приредили: Мина Зиројевић, Весна Ћорић), Институт за упоредно право, Београд, 2015, стр. 337-347.
  8. Трапара Владимир, „Улога ОЕБС операција на терену у земљама у транзицији“, Међународни проблеми, год. 63, бр. 1, јануар-март 2011, стр. 99-125.
  9. Barry Ellen, “Russia Declares Deal to Join Trade Group”, International New York Times, 03.11.2011, Internet, http://www.nytimes.com/2011/11/03/world/europe/russia-says-it-will-join-wto-in-deal-with-georgia.html?_r=0, 22/03/2016.
  10. Bush George H. W., Address Before a Joint Session of Congress, 11.09.1990, Internet, http://millercenter.org/president/bush/speeches/speech-3425, 02/02/2016.
  11. Charter of Paris for a New Europe, Paris 1990, Internet, http://www.osce.org/mc/39516?download=true, 25/02/2016.
  12. Đorđević Branislav, Glišić Miroslav, “Organization for Security and Co-operation in Europe and the Yugoslav Crisis”, Vojno delo, Vol. 56, No. 4, Beograd, 2004, стр. 9-31.
  13. Englund Will, “Not quite a foe, U.S. looms large in Russian world view”, The Washington Post, 18.01.2012, Internet, http://www.washingtonpost.com/world/europe/not-quite-a-foe-us-looms-large-in-russian-world-view/2012/01/18/gIQA5Lp47P_story.html, 22/03/2016.
  14. Englund Will, “U.S. quits joint panel with Russia on civil society”, The Washington Post,01.2013, Internet, http://www.washingtonpost.com/world/europe/us-quits-joint-panel-with-russia-on-civil-society/2013/01/25/eccbb102-66e9-11e2-9e1b-07db1d2ccd5b_story.html, 11/03/2016.
  15. “Georgia on Mr. Putin’s mind”, The Washington Post, 09.10.2011, Internet, http://www.washingtonpost.com/opinions/georgia-on-mr-putins-mind/2011/10/07/gIQAY5daYL_story.html, 22/03/2016.
  16. Ghebal Victor-Yves, “The OSCE Long-Term Mission Experience, 1992-2004: A Global Assesment“, in: The Politico-Military Dimension of the OSCE: Arms Control and Conflict Management Issues ( Victor-Yves Ghebali, Daniel Warner), PSIO, HEI, Geneva, 2005, стр. 9-29.
  17. Kupchan Charles A, “NATO’s Final Frontier – Why Russia Should Join the Atlantic Alliance?”, Foreign Affairs May/June 2010, Vol. 89, Issue 3, стр. 100-112.
  18. Mackinder Halford J, Democratic Ideas and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction, Faber and Faber, London, 2009 (prvobitno objavljeno od Henry Holt and Company, New York, 1919).
  19. Mearsheimer John J, The Tragedy of Great Power Politics, Norton, New York, 2001.
  20. Rojansky Matthew, Indispensable Institutions: The Obama-Medvedev Commission and Five Decades of U.S.-Russia Dialogue, Carnegie Endowement for International Peace, Washington D.C, 2010.
  21. SIPRI Military Expenditure Database, Internet, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database, 24/02/2016.
  22. The Corfu Process, Internet, http://www.osce.org/cio/108343, 25/08/2016.
  23. “U.S. ‘Disgusted’ by Russia, China Double Veto on Syria Resolution”, Sputnik International, 4/2/2012, Internet, http://sputniknews.com/russia/20120204/171148969.html, 14/07/2016.
  24. World GDP Ranking 2015/Data and Charts, Internet, http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2015-data-and-charts, 24/07/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 341.1:327 29-55