Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKI NAROD I NACIONALNO PITANJE

IDEOLOŠKO POTISKIVANJE SRPSKIH NACIONALNIH INTERESA

Sažetak

Polazeći od stava da se samo kritičkim odnosom prema fenomenu titoizma može sagledati kako njegova istorijska uslovnost, tako i aktuelna mitologizacija, autor sagledava pogubnost ovog ideološkog i političkog obrasca za ostvarenje srpskih nacionalnih interesa. Sa stanovišta upravo tih interesa evidentni dokazi sa odgovarajuće istorijske distance potvrđuju da je titoizam bio veliko ideološko i političko zlo. Međutim, kako je afirmacija postojećih i novih nacija u tadašnjoj Jugoslaviji izvršena na štetu Srba i Srbije, titoizam se vrednuje i drugačije. Budući da je takav nekritički odnos prema vođi jugoslovenskih komunista i njegovoj vladavini izražen i u Srbiji, autor ga prepoznaje kao činilac zamagljivanja i iskrivljavanja istine koja ustupa mesto foklorizovanoj mitskoj predstavi o jednom važnom dobu nacionalne istorije.

Ključne reči:

Reference

  1. Bodrijar, Žan: Prozirnost zla, ogled o krajnostima fenomena, Svetovi, Novi Sad, 1994.
  2. Глигоријевић, Миро: “Тајни споразум хрватских комуниста и Павелића”, НИН, бр. 3355, 16. април, Београд, 2015.
  3. Eksperimentalni film i video art u regionu 70-tih i 80-tih, Akademski filmski centar, Dom kulture “Studentski grad”, Beograd, 2015, 22.
  4. Ефекат Тито, каталог изложбе приређене према концепту М. Докмановић, а одржане у “Музеју историје Југославије” од марта до јуна 2009. године. Аутори текстова Радоња Лепосавић и Олга Манојловић Пинтар.
  5. Јовановић, Бојан: Речник јавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009.
  6. Јовановић, Бојан: Памћење и самозаборав, Orpheus, Нови Сад, 2014.
  7. Петру Крду, “Љубав је пропаст”, Интервју са Ж. Павловићем, НИН, јул, Београд, 1996.
  8. Куљић, Тодор: Тито социолошкоисторијска студија, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  9. Лијескић, Биљана: “Док сам компоновао Хасанагиницу, Мића Поповић ме је цртао”, Политика, 25. септембар, Београд, 2015.
  10. Лопушина, Марко: Црна књига цензура у Србији 1945 2015, Прометеј, Нови Сад, 2015.
  11. Марковић, Предраг Ј.: Тито и његово доба, Службени гласник, Београд, 2012.
  12. Надовеза, Бранко: “Тито и Срби”, Национални интерес, бр. 2, Београд, 2011.
  13. Никодијевић, Милан: Забрањени без забране: зона сумрака југословенског филма, Југословенска кинотека, Београд, 1995.
  14. Obogotvorenje titovog kulta, temat u časopisu Hereticus, vol. III (2005), br. 1, Beograd, 2005.
  15. Преглед историје Савеза комуниста Југославије, Институт за изучавање радничког покрета, Београд, 1963.
  16. Симић, Перо: Тито феномен века, Службени гласник, Београд, 2012.
  17. Тодоровић, Мирослав: Хохштаплер, Народна књига Алфа, Београд, 2003.

   

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 323.1(=163.41): 316.75“1941/1980“ 45-64
ç