Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ЈЕЗИЧКЕ ИСТОРИЈЕ И ИСТОРИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА

ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ВУКОВЕ РЕФОРМЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Сажетак

Радом се указује да је српска национална идеја, под чим се подразумева ослобођење и уједињење српскога народа у једну државу, идеја водиља Вука Стефановића Караџића и његове језичке реформе. Иза оптужби да је Вук, наговорен од стране Копитара, радио на унијаћењу потекла је од зависти. И у своје време и данас, Вука су нападали образовани али ниски духови. Језичко удаљавање Срба и Руса није извршио Вук, за што га и данас оптужују, већ историја. И најкраћи Вукови текстови, попут предговора, имају програмски карактер у којима он износи своје идеје, указује на смернице свог деловања, начела и циљеве. У њима, као и у другим Вуковим текстовима, садржане су премисе српске националне идеологије. Разумљиво, јер питање језика никада није само академско и лингвистичко, него и политичко.

кључне речи:

Референце

  1. Белић, Александар, Дело Вуково, Београд, Коларчев народни универзитет, 1937.
  2. Дворниковић, Владимир, Карактерологија Југословена, Београд, Просвета, 2000.
  3. Екмечић, Милорад, Дуго кретање између клања и орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.
  4. Иванович Срезњевски, Измаил, Вук Стефановић Караџић, Београд, 1987.
  5. Ковачевић, Милош, Српски језик и српски језици, Београд, Српска књижевна задруга и БИГЗ, 2003.
  6. Милосављевић, Петар, Срби и њихов језик, Приштина, Народна и универзитетска библиотека, 1997.
  7. Поповић, Миодраг, Вук Стеф. Караџић, Београд, Нолит, 1987.
  8. Сапир, Едуард, Језик, Нови Сад, Дневник, 1992.
  9. Селимовић, Меша, За и против Вука, Београд, БИГЗ, 1988.
  10. Стефановић Караџић, Вук, „Срби сви и свуда“, Срби сви и свуда: о књижевности и језику (предговори, критике, полемике, чланци, писма), Андрићград, Андрићев институт, 2014.
  11. Стефановић Караџић, Вук, Вукова преписка књ. I-VII, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1907.
  12. Стефановић Караџић, Вук, Критике и полемике, Нови Сад-Београд, Матица српска- Српска књижевна задруга, 1969.
  13. Стефановић Караџић, Вук, Писма, Нови Сад-Београд, Матица српска-Српска књижевна задруга, 1960.
  14. Стојановић, Љубомир, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, Штампарија графичког завода „Макарије“ А. Д, 1924.
  15. Хердер, Јохан Готфрид, Идеје за филозофију повести човечанства, Сремски Карловци: Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2012.
  16. Црњански, Милош, Есеји и Чланци II: Историја, полемике, разговори, Београд, Задужбина Милоша Црњанског-Наш дом, 1999.
  17. Шулек, Богослав, „Срби и Хрвати“, Изабрани чланци, Загреб, Југославенска академија знаности и умјетности, 1952.

   

периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 811.163.41’26”18”:323.1(=163.41) 1-19