Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

IDEOLOGIJA VARVARSTVA

Sažetak

Prikaz knjige: Nenada Ž. Petrovića, Ideologija varvarstva:
fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca
u Beogradu (1929-1941), Zadruga Res publica,
MostArt, Beograd, Zemun, 2015, 147 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2018 УДК 329.18(497.11)”1929/1941”(049.3) 201-215
ç