Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA

IDENTITET NACIJE IZMEĐU TRADICIONALISTIČKE I PROGRESIVISTIČKE MORALNE PARADIGME

Sažetak

U radu se razmatraju razlozi za uznemirenost oko člana 21 novog Zakona o zabrani diskriminacije u sve­tlosti sukoba između duhovno-moralne tradicije i kulturološkog modernizma, koji oboje pretenduju na mesto dominante u savremenoj srpskoj kulturi.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 316.722:176](497.11) 329-342
ç