Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI IDENTITET I NACIONALIZAM

IDENTITET MLADIH – BEZBEDNOSNO PITANJE LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Sažetak

Identiteti stvaraju i oblikuju interese ili po­trebe, u zavisnosti od konteksta analize. Mnogi interesi, na primer, nacionalne bezbednosti zavise od ličnog identiteta koji je u vezi sa shvatanjima drugih identiteta. Pojedini akteri u društvenim odnosima, često ne mogu da odluče koji su njihovi in­teresi, sve dok ne spoznaju šta predstavljaju „ko su “ i koja je njihova uloga u društvu. Jedan od najvažnijih, ali često i najprotivrečnijih ispoljavanja identiteta jeste nacionalni identitet, koji uslovljava razvoj i ispoljavanja ostalih oblika identiteta. Za mlade u jednom društvu, posebno je važan nacionalni identitet, jer pomaže definisanju njihovog odnosa prema nekim sredinskim entitetima i određuje interese ili potrebe koji će ih pokrenuti. Ovaj tekst je prilog nastojanju da se mladi, njihovi problemi, sa određenim aspektima identiteta što bolje protumače u svetlu savremenog (srpskog) društva, ali i evropskog okruženja. Mladi nisu problem ili potencijalni izvor problema koji treba rešavati, već važan nacionalni resurs, potencijal ili „vitalno društveno bogatstvo“ koji može doprineti društvenom razvoju. U tekstu će takođe biti uka­zano na mogućnost da se borba mladih za izgradnjom identiteta postavi u kontekst bezbednosnog pitanja ljudskih resursa. Obrazovne institucije su važne za socijalizaciju i regulisanje ponašanja mladih, a naročito izgradnju identiteta i njihovog oblikovanja kao društvenog resursa Srbije.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Asman Alaida, Rad na nacionalnom pamćenju, Biblioteka XX vek, Beo­grad, 2002.
  2. Смит Антони Д., Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 2010.
  3. B.Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London, 1991.
  4. Giddens, A., Modernity and Self-Identity, Polity Press, Cambridge, 1991.
  5. Fou, Jane (ed.), A Brave New Generation. Youth in Gederal Republic of Yugoslavia, UNICEF, Belgrade, 2002.
  6. Дулић Драгана, Станаревић Светлана, Матовић Драгана, Николић Весна, Безбедност младих у Србији – како млади процењују данашње безбедносне претње, ризике и изазове, са посебним освртом на насиље, Фонд за отворено друштво, Београд, 2010.
  7. Erikson, E., Identity, youth, crisis, Norton, New York, 1968.
  8. Стајић Љубомир, Мијалковић Саша, Станаревић Светлана: Безбедносна култура младих, Драганић, Београд, 2006.
  9. Стајић Љубомир, Учењем до безбедности, Зборник радова Факултета цивилне одбране, 2005.
  10. Бодин Миленко, „Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне безбедности“, Ризик, моћ заштита увођење у науке безбедности, Службени гласник, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2010.
  11. Бодин Миленко, Менаџмент људских и социјалних ресурса и национална безбедност, Зборник радова, Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду, 2005.
  12. Халперн Катрин, Руано-Борбалан Жан-Клод, уредници, Идентитет(и): појединац, група, друштво, Клио, Београд, 2009.
  13. Центар за проучавање алтернатива, Млади загубљени у транзицији, Београд, 2004.
  14. Центар за социолошка истраживања, Противречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2009.
  15. Центар за социолошка истраживања, Омладина Балкана између насиља и културе мира, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за педагогију, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2007.
  16. Wallace, C., and S. Kovatcheva, Youth in Society: The Construction and Deconstruction of Youth in East and West Europe, Mac Millan, London, 1998.
PERIODIKA Politička revija 2/2012 УДК: 316.752-053.6+159.923.2]:351.75 27-46
ç