Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

IDEJE I IDEALI RATKA BOŽOVIĆA

Sažetak

Prikaz zbornika:

Ideje i ideali Ratka Božovića, (urednik Slaviša Orlović) Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka; Čigoja štampa, Beograd, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2018 2/2018 УДК 316.7:929 Božović R.(082)(049.3) 163-167
ç