Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ ВЕЛИКОГ РАТА

ХУМАНОСТ И ХЕРОЈСТВО СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ

Сажетак

Поразом Османског царства и завршетка балканских ратова сви релевантни фактори у Аустроугарској били су за рат са Србијом. Сама идеја појавила се много раније, а своју пуну афирмацију добила је 1908. године током анексионе кризе, а недуго затим и првог ултиматума Србији. Сада, поједини историчари покушавају умањити обим и величину страдања српског народа и наметнути кривицу Србији за избијање Првог светског рата. Рад има за циљ доживљај једног херојског времена,  безграничног пожртвовања у борби за слободу, у намери да се никада не заборави херојство и хуманост српског народа у Великом рату. И у најтежим тренуцима, када се могла очекивати оправдана освета за зверства која су непријатељски војници чинили над српским војницима али и над цивилним становништвом, старима, женама и децом, српски војник и цео народ одликовао се великом хуманошћу и човекољубљем. У раду се анализира став британске, француске али и аустроугарске и бугарске  штампе за време Балканских ратова и на самом почетку Великог рата, о српској војсци, њеним војничким успесима, али и хуманом односу према заробљеним војницима. Полазећи од уверења да смо народ који мало зна своју историју,  нека нам служи као опомена, да није било српске породице која није мртве оплакивала и да разумемо прави смисао херојског пожртвовања Србије за слободу своју и свих југословенских народа.

кључне речи:

Референце

  1. Becić, Ivan „Ratni dugovi Kraljevine Srbije u svetlu politike“ Istorija 20. veka, 28(3) 2010.
  2. Janković Miloš: Ratni album 1914 -1918 (II fototipsko izdanje), Arion, Beograd, 1987.
  3. Ković, Miloš „Saznanje ili namera: savremena svetska istoriografija o Srbima u XIX veku“, Sociologija, Vol. LIII, Nº4, 2011.
  4. Majetić, Vanja, „Srbi i Francuzi miniraju našu konferenciju o sarajevskom atentatu“, intervju Husnija Kamberovićа, Aktual, Zagreb, 5. februar 2014.
  5. Petković Boško: Međunarodne konvencije o ratnom pravu i sigurnosti, Zavod za opšenarodnu odbranu, Zagreb, 1979.
  6. Sretenović, Stanislav, „Reparacije pobeđenih, dugovi pobednika: slučaj Francuske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije“, Filozofija i društvo, 20(1), 2009.
  7. Sretenović, Stanislav „Francusko srpski odnosi u XIX i XX veku“, Međunarodni problemi, 61(4), 2009.
  8. Turović, Dоbrosav „Proslavljeni srpski puk: Mirko Dobričanin: Toplički gvozdeni puk Knjaz Mihailo“, Beograd, Leskovački zbornik бр. 53, (приредио Ранђеловић Јован), Лесковац,
  9. Антић Чедомир: Неизабрана савезница-Србија и Велика Британија у Првом светском рату, Завод за уџбенике, Будућност, Нови Сад, 2012.
  10. Берић, Славица „Униформе су нешто посебно“, Политика магазин, 856/ 28. фебруар 2014
  11. Васић, Драгиша „Карактер и менталитет једног покољења“,у зборнику: Карактерологија Срба, (приредио Бојан Јовановић), Научна књига, Београд, 1992.
  12. Вељковић Видимир: Политички морал Срба – од Немањића до Милошевића, Просвета Ниш, 2001.
  13. Голубовић Мирослав: Тешка времена, Београд, 1972, (предговор: Божидар Ковачевић).
  14. Дашић, Дејан „Брендирање држава и нација“, Култура, Београд, бр. 139, 2013.
  15. Дашић, Дејан „Ребрендирање војске Србије“, Војно дело, Београд, јесен 2014.
  16. Ђурић Антоније: Солунци говоре, осмо издање, Књижевне новине, Београд, 1989.
  17. Екмечић Милорад: Ратни циљеви Србије 1914, Просвета-друго издање, Београд, 1990.
  18. Живојиновић Драгољуб: Невољни ратници – велике силе и Солунски фронт: 1914-1918, завод за уџбенике, Београд, 2008.
  19. Здравковић, Слађана, “Рат у Србији виђен очима странаца Картарина Штурценегер, Србија у европском рату 1914-1915“ на основу писама, докумената и личних доживљаја и преко сто оригиналних снимака, у зборнику: Лесковачки Зборник бр. 50, (приредио Ранђеловић Јован), Лесковац, 2010.
  20. Зеленика Милан: Рат Србије и Црне Горе 1915, Војноиздавачки завод „Војно дело“, Београд, 1954.
  21. Јеротић Владета: Србија и Срби између изазова и одговора, Ars Libri, Београд,
  22. Ковачевић, Михајло „Доживљаји при повлачењу кроз Албанију“, у: Голгота и васкрс Србије 1916 – 1918 (уредник Коста Тодоровић), београдски издавачко-графички завод, Београд, 1971
  23. Крестић Василије: Знаменити Срби о Хрватима, Прометеј, Нови Сад, 1999
  24. Крестић, Василије: Историографија у служби политике, Гамбит, Јагодина, 2004
  25. Лазаревић, Слободан „Сећање на јунаке са Легета“,у: Даница, српски народни илустровани календар за 2014., Вукова задужбина, Београд, 2014.
  26. Марковић Милета: Зло постаје право, ауторско издање, Јагодина, 2011.
  27. Марковић, Предраг, „Падови и обнове Српске државе“, у: Даница, српски народни илустровани календар за 2012, Вукова задужбина, Београд, 2012.
  28. Мирковић Мијо: Економска структура Југославије 1918-1941, Загреб, 1952.
  29. Митровић Андреј, Србија у Првом светском рату, АМД систем, Стубови културе, допуњено издање, Београд, 2004.
  30. Митровић Андреј: и др.: Историја српског народа-шеста књига, други том, Српска књижевна задруга, Београд, 1983.
  31. Митровић, Љубиша, „Балкан у светлу савремених процеса глобализације, регионалне сарадње и интеграције“, у: Српска Политичка Мисао, 3-4, Институт за политичке студије, Београд, 1997.
  32. Нушић Бранислав: Девесто петнаеста-трагедија једног народа, Mozarthaus, Imprimerie „Edition Slave“, Wien, I., Himmelpfortgasse, 1921.
  33. Опачић Петар: Солунски фронт, Југословенска ревија, Београд, 1978.
  34. Попов, Чедомир „Српске жртве у Првом светском рату“, Политика, 14.09. 2008.
  35. Поповић Никола: Срби у Првом светском рату: 1914-1918, ДМП, Београд, 1998.
  36. Растовић, Александар, „Србија у огледалу британске штампе у току Балканских ратова“, Историјски часопис, бр. 50, 2013.
  37. Родолф Арчибалд Рајс, „Како су аустро-мађари ратовали у Србији“, у: Косово 1389-1989 земља живих, (приредила Весна Арсенијевић), Београд, Манастир свети Стефан, ћелија Пиперска, 1989.
  38. Родолф Арчибалд Рајс: Чујте Срби … чувајте се себе, Алка принт, Београд, 2007.
  39. Стошић, Адам: Велики дани Србије 1914-1918, Крушевачки гласник, Вук Караџић, Параћин, 1994.
  40. Тодоровић Коста: Кроз Абанију 1915-1916,спомен-албум, Просвета, Београд, 1968.
  41. Тодоровић Коста: Кроз Абанију 1915-1916,спомен-књига, Просвета, Београд, 1968.
  42. Шаренац, Данило „Удружење резервних официра и ратника 1919-1941“, Историја века, 29(1), 2011.
  43. Штурценегер Катарина: Србија у европском рату 1914-1915, Академска књига, Нови Сад, 2009.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 94(100)”1914/1918”:355.13(497.11) 77-91